Abbenes.net

  Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :

 

Verlichting oversteek Hoofdweg /  Langerak is uitstekend.


Dorpsraad Abbenes had de gemeente gevraagd om naar de verlichting te kijken bij de oversteekplaats op de hoek Hoofdweg / Langerak. Door het felle licht zouden automobilisten niet kunnen zien of er iemand op het zebrapad loopt en onlangs werd er ook een fietser aangereden op het zebrapad.

Gemeente Haarlemmermeer kwam na enkele metingen met de volgende conclusie :

 

Ik heb de verlichting bekeken en deze is uitstekend, we hebben hier te maken met een kruising dus hier is het lichtniveau hoger dan de rijweg.

Het lichtniveau voor de kruising is boven de norm, deze moet zijn klasse P4 (Eh gem ≥ 5 lux, Uh ≥ 0,2).

Maar we zitten op een waarde van Eh gem ≥ 8,2 lux, Uh ≥ 0,42.( dit is gemiddeld over het gehele gebeid)

De oversteek ligt vlak naast een lichtmast dus hier is het lichtniveau nog hoger

 

Hierbij een plaatje hoe het lichtbeeld goed te zien (getallen zijn in Lux).

 


Wat de LED verlichting van de oversteek betreft hier zijn ook onderzoeken naar gedaan, deze geven pas een verblinding bij ≥ 200 cd (candela).

De armaturen die wij toepassen hebben een lichtuitstoot van 170 cd. 


Kort samengevat : de automobilist zit fout want als het licht brandt is de automobilist verplicht te stoppen, de fietser mag niet op een zebrapad fietsen en de verlichtingsomstandigheden zijn daar zelfs prima te noemen.