Abbenes.net  15 jaar !!!

  Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Gemeente Nieuws :

 Dames en heren,

 
Namens het College van burgemeester en wethouders heet ik u van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Voor aanvang van deze grote bijeenkomst hebben we in kleinere kring al de handen geschud van onze nieuwe inwoners, van degenen die vorig jaar het Nederlanderschap hebben verworven en van hen die een Koninklijke onderscheiding hebben mogen ontvangen in 2017. En die bijzondere gasten lopen vandaag gewoon tussen u in!
 
Ik hoop dat u allen fijne feestdagen heeft gehad en weer helemaal klaar bent voor een nieuw jaar. Gelukkig hebben we een rustige oudjaarsnacht gehad in onze gemeente.
 
Het nieuwe jaar heeft ons weer veel nieuwe mogelijkheden te bieden.
 
Voor u  persoonlijk nieuwe mogelijkheden om uw dromen uit te laten komen en met nieuwe energie uzelf en anderen te prikkelen het maximale uit uzelf te halen. Niet alleen om daarmee economisch gewin na te streven maar ook om anderen te steunen die het niet alleen aan kunnen en soms tijdelijk of soms structureel ondersteuning verdienen. Juist de afgelopen dagen die we als ‘feestelijk’ bestempelen zijn van die dagen waarop eenzame mensen, hulpbehoevende mensen, kwetsbare mensen eenmalig een zee van aandacht krijgen. Maar wat zou het mooi zijn als we iedere maand een eerste en tweede kerstdag hadden waarop de sterkeren de zwakkeren een hart onder de riem steken!
In ons persoonlijk leven weten we die familieleden of buurtgenoten misschien snel te benoemen. Maar realiseert u zich ook dat er op uw werk of in de vereniging waar u actief bent mensen rondlopen die even een arm om de schouder nodig hebben of een iets langer gesprek dan bijna plichtmatig vragen ‘hoe gaat het met je.’
 
Voor ons als  gemeente ligt er ook een jaar met nieuwe mogelijkheden om onze dromen uit te laten komen.  De droom van meer dan anderhalve eeuw geleden was om na de droogmaking een veilig en welvarend stukje Holland te creëren.  Zoals u weet waren het vooral Leiden en Amsterdam waar ‘ons’ water tegen de poorten aan sloeg en die dus een groot belang hadden om een ringvaart te graven en de bedijking aan te leggen. 
 
Toen in 1855 de gemeente Haarlemmermeer een feit was, werd de basis gelegd om niet alleen veiligheid te creëren maar ook economische voorspoed aan de omliggende steden en dorpen te bieden. In mijn ambtsketen ziet u overigens de wapens van al die gemeenten die zo blij waren met de geboorte van de ingepolderde gemeente Haarlemmermeer. De ruim 185 km2 grote polder bood een uitermate interessante kans om de economische spil van de Randstad en daarmee van Nederland te worden.  En in de weken dat ik nu waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer mag zijn, heb ik gemerkt hoe uitermate zorgvuldig en daadkrachtig de Raad en het College de nationale, de regionale en de lokale belangen met elkaar weten te verenigen. 
We hebben ongekende mogelijkheden.
Natuurlijk worden er wel eens wenkbrauwen gefronst en natuurlijk wordt er soms overlast ervaren. Maar adel verplicht. Als je de spil bent van het economische hart van Nederland dan heb je een extra verantwoordelijkheid. En aan die harde economische verantwoordelijkheid hebben we duurzaamheid en participatie toegevoegd. Want als ontwikkelingen niet duurzaam en klimaatvriendelijk zijn, houden ze op lange termijn geen stand. En als we de inwoners van onze 26 kernen niet actief betrekken bij onze processen zijn we als gemeentebestuur ook geen knip voor de neus waard.
 
En dat brengt me op mijn derde thema voor vandaag na de mogelijkheden en wensen voor ieder als persoon en ons als gemeente namelijk het thema  ondernemerschap.
Het is mij de afgelopen weken opgevallen dat Haarlemmermeer bruist van de activiteiten. Op sociaal-cultureel terrein, op ecologisch vlak en qua economie. Die drie pijlers vormen voor mij een duurzame samenleving en als we die drie in balans weten te houden hebben we een geweldige gemeente! Op alle drie de vlakken heb ik ondernemerschap ervaren en voor mij is dat het centrale thema voor het komende jaar. Ik zie overal mensen die ideeën hebben, ermee aan de slag gaan, aan de overheid soms wat hulp vragen om iets uit te kunnen voeren en het daarna gewoon zelf doen.  Dat is mooi om te zien. Want dat betekent dat onze gemeente in balans is, dat we niet eenzijdig ontwikkelen, dat we op geen enkel vlak achterover hangen, dat we ons niet afhankelijk van anderen opstellen.
 
In 2018 is het nog belangrijker dat we het ondernemerschap als uitgangspunt nemen omdat de economie sneller groeit dan de afgelopen jaren en we dus elkaar scherp moeten houden op wie wat doet en hoe we het doen. En dus ook wat de randvoorwaarden zijn. Als Schiphol zijn economische positie nog meer wil benutten dan moeten in samenspraak met de omgeving de randvoorwaarden qua duurzaamheid en veiligheid geoptimaliseerd worden. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat we kansen laten liggen. Als vanuit de gezamenlijke Metropool Agenda meer grootschalige woningbouwlocaties ontwikkeld moeten worden, dan moet dat in balans zijn met de verstedelijking van de grootste kernen en de leefbaarheid in de kleinere kernen. En als die groei qua bewoners en bedrijvigheid geëffectueerd wordt, moeten de sociaal-maatschappelijke, culturele en sportvoorzieningen en verenigingen als cement in die bruisende samenleving kunnen functioneren. 
 
En tegelijkertijd dames en heren, bereiden we ons voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november waarna de 26 kernen van Haarlemmermeer en de 5 van Haarlemmerliede en Spaarnwoude tot één nieuwe gemeente versmelten. Een gemeente die van Buitenkaag tot aan het Noordzeekanaal loopt en met meer dan 150.000 inwoners een nog robuustere sparringpartner is op de grens van Noord- en Zuid-Holland. In die spannende polder gebeurt van alles. En het gemeentebestuur werkt er graag aan mee. En wij doen dat in de wetenschap dat twee provinciebesturen, de gemeentes Haarlem en Amsterdam en alle andere gemeenten waaraan wij grenzen, diezelfde focus hebben en diezelfde agenda hebben. En Haarlemmermeer is daar als jongste gemeente graag het middelpunt in. Natuurlijk voert onze raad ook discussies over al dan niet en vooral welke vlag er in of bij de raadszaal kan hangen. Dat was beide tijdens mijn eerste raadsvergadering hier. Maar we staan ook samen aan de lat om deze polder verder te ontginnen en een bijdrage aan de Nederlandse economie te leveren.
 
Tijdens het schrijven van deze speech voelde ik bijna een ademtekort opkomen zo enthousiast was ik. Maar ik wens u allemaal toe dat we de mogelijkheden voor onszelf, onze naasten, onze gemeente en alle bedrijven en organisaties waarvoor we verantwoordelijk zijn in een goede balans de ruimte geven en dat we onze energie gelijkmatig verdelen zodat we de oude gemeente Haarlemmermeer overdragen als een economisch, ecologisch en sociaal-cultureel in balans zijnde gemeente. 
 
Volgend jaar om deze tijd staat er een nieuwe gemeente. Een nieuwe Raad, een nieuw College, een nieuw programma. Een nieuwe vlag, een nieuwe huisstijl. 
Maar 1 ding blijft het hetzelfde: wij staan hier allemaal weer om dan terug te kijken op een mooi Nieuwjaar dat vanaf vandaag 2 dagen oud is.
O ja en misschien hebben we dan wel een hele bijzondere gast. Want onze Esmee Visser uit Beinsdorp gaat de 5000 meter schaatsen tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea. En als zij dan de spirit heeft waarover ik het zojuist heb gehad dan staat ze hier volgend jaar mèt een medaille!
 
Ik wens u nogmaals een gezond en gelukkig Nieuwjaar.
 
Dankuwel.

Onno Hoes

burgemeester 


WhatsAppen met de gemeente: Makkelijk en snel.

Wie een praktische vraag heeft aan de gemeente, kan die stellen via WhatsApp. Bijvoorbeeld vragen over een nieuw paspoort, afval of het melden van kapotte straatverlichting. De gemeente heeft hiervoor een speciaal nummer: 06-1331 0900. Van maandag t/m vrijdagen tussen 08.30 en 17.00 uur beantwoorden medewerkers van de gemeente vragen via WhatsApp.


Waarom WhatsApp?


Veel mensen hebben WhatsApp en vinden het makkelijk om op deze manier contact te leggen. En mensen ervaren het als persoonlijk. Dat blijkt uit de reacties van inwoners die al WhatsAppen met de gemeente. Met WhatsApp kan een bericht of vraag op elk moment worden verstuurd. Een foto van de situatie is snel bijgevoegd. En de gemeente kan in haar antwoord een link naar meer informatie meesturen. Zo zijn mensen meteen op de juiste plek. Ook voor mensen die slecht horen is WhatsApp heel geschikt voor direct contact met de gemeente. Wel waarschuwt de gemeente via WhatsApp geen persoonlijke gegevens te sturen, zoals een burgerservicenummer.