Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

                                             

Gemeente Nieuws :

Mijlpaal voor Lisserbroek

Dorp, ontwikkelaar en gemeente werken samen aan Gebiedskaart 2040

Het college van B&W heeft dinsdag 5 juni het raadsvoorstel voor de Gebiedskaart Lisserbroek 2040 goedgekeurd. Dit document legt de kaders vast voor de toekomstige ontwikkeling van Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een grootschalig woningbouwtraject met twee nieuwe wijken: Binnenturfspoor en Noord.

Een mooie mijlpaal. Helemaal omdat het document en het eerder vastgestelde ‘Ambitiedocument Lisserbroek’ via co-creatie tot stand zijn gekomen. Dorpsvertegenwoordigers, ontwikkelaars en de gemeente hebben samengewerkt om te komen tot algemene kaders en het toekomstbeeld voor Lisserbroek. Het ambitiedocument vormt de basis voor de ontwikkeling van Lisserbroek. En de Gebiedskaart Lisserbroek 2040 beschrijft de kaders om te komen tot een centrum-dorpse woonomgeving. Het geeft ook een visie op bereikbaarheid en de voorzieningen. En op duurzaamheid, economie en bedrijvigheid.

Ontwikkelingsmanager Olga Wagenaar: ‘De samenwerkende ontwikkelaars zijn trots op dit moment waarop het resultaat van intensief overleg met het dorp en de gemeente aan de buitenwereld wordt getoond. De gebiedskaart laat een toekomstbeeld zien dat een goed fundament biedt voor de door ons gewenste ontwikkeling. En wat wij heel bijzonder vinden is dat dit een product is van de drie partijen in het Driehoeksoverleg. We hebben open gediscussieerd, waren het niet altijd eens maar we hebben een verbinding gevonden in deze Gebiedskaart. Samen werken we aan Lisserbroek; een thuis voor jong en oud!”.

Drie maal zoveel inwoners

Er is grote behoefte aan woningen in Haarlemmermeer. Met de bouw van woningen in de twee gebieden in Lisserbroek verdrievoudigt het aantal inwoners in het dorp.

Bert Mens namens de dorpsvertegenwoordiging: “De gebiedskaart Lisserbroek 2040 is een omgevingsvisie vooruitlopend en als oefening voor de gemeente als geheel. Het heeft alle betrokkenen veel geleerd over wat het van iedereen vraagt om dat tot een succes te maken.”

Bijzonder voor de bouw van deze wijken is dat er sprake is van zogenaamde ‘uitnodigingsplanologie’. Dit houdt in dat de gemeente de globale kaders meegeeft, maar daarna zijn de ontwikkelende partijen aan zet om binnen deze kaders de plannen uit te werken.

Wethouder RO Adam Elzakalai: “Het is een nieuwe manier van samenwerken. We kunnen er een hoop van leren. De ontwikkelingen voor Lisserbroek dragen bij aan de woningbouwopgave van Haarlemmermeer en de regio. Ik ben als wethouder ruimtelijke ordening trots op het proces en de twee producten die er nu liggen.”

Vervolgstappen

De Gebiedskaart Lisserbroek 2040 moet nog worden besproken in de gemeenteraad. Naar verwachting is dit voor het zomerreces. Na deze vaststelling volgt de verdere uitwerking voor de wijken Binnenturfspoor en Noord (inclusief centrumgebied Lisserbroek).

9 punten

In de Gebiedskaart Lisserbroek 2040 zijn 9 punten benoemd die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Lisserbroek.

1.    Het dorpshart ligt centraal

2.    Behoud de karakteristiek van het landschap

3.    Pas de bestaande woningen en bedrijven in

4.    Vertaal karakteristieke plekken naar specifieke woonlandschappen

5.    Verbind de nieuwe woonbuurten, de voorzieningen en het bestaande

dorp door een vrijliggend fietspad, ‘de groen-blauwe ruggengraat’

6.    Ontlast oude polderwegen

7.    Lisserbroekerweg omvormen tot ontsluitingsweg die past bij het dorp

8.    Autoverkeer uit de woonwijk zo snel mogelijk naar buiten leiden

9.    Reserveer ruimte voor aansluitingen op het omliggende verkeersnetwerk, alternatieve routes en voor (mogelijke) bruggen over het water.

Meer informatie: Haarlemmermeer.nl/Lisserbroek of dorpsraadlisserbroek.nl/Lisserbroek2040


 De 82 populieren aan het Dr. Heijepad in Abbenes worden vervangen. De bomen zijn van slechte kwaliteit en moeten in verband met de veiligheid worden gekapt. Een deel van het bosplantsoen  wordt gekapt om ruimte te maken voor het herplanten van nieuwe bomen. In totaal worden er in februari 83 nieuwe populieren geplant. Het fietspad was al afgesloten vanwege de werkzaamheden van TenneT en blijft in ieder geval dicht tot begin september. Meer informatie op www.haarlemmermeer.nl/heijepadWhatsAppen met de gemeente: Makkelijk en snel.

Wie een praktische vraag heeft aan de gemeente, kan die stellen via WhatsApp. Bijvoorbeeld vragen over een nieuw paspoort, afval of het melden van kapotte straatverlichting. De gemeente heeft hiervoor een speciaal nummer: 06-1331 0900. Van maandag t/m vrijdagen tussen 08.30 en 17.00 uur beantwoorden medewerkers van de gemeente vragen via WhatsApp.


Waarom WhatsApp?


Veel mensen hebben WhatsApp en vinden het makkelijk om op deze manier contact te leggen. En mensen ervaren het als persoonlijk. Dat blijkt uit de reacties van inwoners die al WhatsAppen met de gemeente. Met WhatsApp kan een bericht of vraag op elk moment worden verstuurd. Een foto van de situatie is snel bijgevoegd. En de gemeente kan in haar antwoord een link naar meer informatie meesturen. Zo zijn mensen meteen op de juiste plek. Ook voor mensen die slecht horen is WhatsApp heel geschikt voor direct contact met de gemeente. Wel waarschuwt de gemeente via WhatsApp geen persoonlijke gegevens te sturen, zoals een burgerservicenummer.