Abbenes.net  15 jaar !!!

  Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Collecte Hartstichting 2017

De opbrengst van de collecte van de Hartstichting in de eerste week van april heeft het mooie bedrag van € 683,91 opgeleverd. Wederom iets meer dan het jaar ervoor, een record voor Abbenes. Onderzoek naar hart- en vaatziekten is vreselijk duur, maar de wetenschap komt toch steeds een stapje verder, waarmee levens kunnen worden gered. Mede dankzij uw bijdrage.

Alle collectanten en inwoners van Abbenes die hebben gedoneerd, hartelijk dank!