Abbenes.net  15 jaar !!!

  Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Passage

Passage, een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging te Abbenes.


Een vereniging voor vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Eén keer per maand komen we bij elkaar op woensdagavond in het dorpshuis Het Praatpunt, (inloop met koffie/thee om 19.30 – aanvang 19.45 uur) waar aan de hand van maatschappelijke thema’s vaak sprekers worden uitgenodigd. Ook hebben we af en toe excursies, een fietstocht en is er een leeskring.

Passage is zéker niet alleen voor ouderen bedoeld. Er komen regelmatig zeer actuele en maatschappelijke onderwerpen aan de orde. We leven toch met jong en oud in deze samenleving, dus kom gerust eens een keertje kijken.

Nieuwsgierig? Kom gezellig langs of neem contact op met ondergetekende. Hopelijk zien we U/jou een keertje op een van onze avonden! Voor het gevarieerde prgramma, zie onderstaand.

Het jaarprogramma 2017 van Passage :

 (aanvang avonden 19.45 uur tenzij anders vermeld)

18 JANUARI: Jaarvergadering  -  Aansluitend creatieve avond.

15 FEBRUARI:   Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of
geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Onze gast is mw.Indra Salman uit Nieuw-Vennep met haar hond Rafke.
(wij mogen vanavond in de grote benedenzaal.)

15 MAART:  Hr. Hans Esman vertelt over zijn werk als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Haarlemmermeer. (BABS)

5 APRIL: dorpsgenoten Cor en Jeanette Griffioen gingen in 2016 per fiets naar Santiago de Compostella.

26 APRIL: Kienen – een extra avond om de kas aan te vullen. Nemen we allemaal weer wat leuke prijsjes mee?
(let op:  aanvang deze avond 19.15 uur)

17 MEI:  onze ‘KOOK’- avond.
We koken weer heerlijk een voor-, hoofd- of nagerecht om er met elkaar van te genieten.
(aanvang 16.30 uur – grote zaal.)

V A K A N T I E

20 SEPTEMBER:  Hr.Rob Mascini
'Christenen van het nabije oosten, de oudste kerken'  - Christen zijn in een Islamitische land.

17 OKTOBER:  Regiodag te Burgerveen.
Beknopt programma:
’s morgens 'Kom over en Help' – project kinderen in Moldavië;  ’s middags Verteltheater Jotte.         Om met zoveel mogelijk leden te kunnen gaan is er besloten onze eigen afdelingsavond in oktober te laten vervallen.

15 NOVEMBER:  Thijs Stut – Wijkagent van Abbenes (tevens Buitenkaag, Lisserbroek en Weteringbrug) komt kennismaken en ons over zijn werk vertellen.

20 DECEMBER:  Kerstviering met onze gezamenlijke broodmaaltijd en aansluitend een advent/kerst liturgie en een mooi kerstverhaal. (aanvang 18.00 uur – grote zaal.)                       Meenemen kaars/houder  - Extra kosten: € 2,50 pp.


Afdelingsavonden worden gehouden op de woensdagavond - inloop met koffie 19.30 uur / aanvang 19.45 uur tot ca. 22.00 uur. (tenzij anders vermeld in programma) in boven/vergaderzaal van: Dorpshuis Het Praatpunt


Informatie

Lenny Versteeg – voorzitter , tel. 545741 /                                                                                      email : lennyversteeg@quicknet.nl

Jolanda Hoekman – secretaresse, tel.544613 /                                                                        email : jolanda.rinus.hoekman@kpnmail.nl


Waarover gaat Passage?

Politiek, economie, kunst, cultuur, onderwijs, arbeid, internationale vraagstukken, geloof, plattelandsontwikkeling, milieu. Maar ook wandelen, creatief zijn, naar een tentoonstelling gaan, een cursus volgen, samen plezier hebben. Zomaar wat zaken waar leden van Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, zich mee bezig houden. Vanuit hun betrokkenheid bij de wereld waarin zij leven. Met de wens om actief bij te dragen aan een betere, rechtvaardiger samenleving en zichzelf te blijven ontwikkelen op maatschappelijk en cultureel terrein.

 

Wat biedt Passage?

Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap. Daartoe biedt Passage:

- ontwikkeling: lezingen, studiedagen, cursussen, trainingen, gespreks- en leeskringen;

- ontmoeting: ontmoetingsdagen, culturele uitstapjes, excursies, reizen;

- ondersteuning: ledenblad, contributiefonds.

Passage biedt haar leden projecten aan op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen, kunst, cultuur, geloof en duurzame ontwikkelingssamenwerking. Ook organiseert Passage reizen met culturele bestemmingen voor leden, en cursussen.


Zie ook www.passagevrouwen.nl