Abbenes.net  15 jaar !!!

  Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

De Tonne houdt 22 maart infoavond inzake de kinderopvang per 1 augustus 2016