Abbenes.net  15 jaar !!!

  Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

A.s. week collecte voor Bartimeüs: onderwijsprojecten voor kinderen

Aanstaande week, van 24 t/m 29 oktober, wordt er in Abbenes weer een collecte gehouden voor st. Bartimeüs Sonneheerdt, een stichting die zich inzet voor blinden en slechtzienden.

De vrijwilligers, fijn dat er altijd weer mensen bereid zijn zich hiervoor in te zetten, zullen weer bij u langs de deur komen voor dit doel. De opbrengst wordt dit jaar speciaal besteed aan projecten voor digitaal onderwijs. Het ene project is voor het ontwikkelen van digitaal onderwijs voor blinden en het andere project is voor aanschaf van voelbare prentenboeken.

Blinde en slechtziende kinderen hebben onze hulp hard nodig om net als ieder ander kind te kunnen leren, spelen en sporten. Dat is heel belangrijk voor ze en daarvoor is uw concrete hulp hard nodig !!!

hebben onze hulp hard nodig om net als ieder kind t