Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

St. Dorpsraad en Abbenes.net vallen ook onder nieuwe wet persoonsgegevens

Door Europese wetgeving is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in werking getreden. Ook verenigingen, dorpsraden en Abbenes.net hebben hiermee te maken.

De Stichting Dorpsraad Abbenes heeft hiertoe een privacyverklaring opgesteld, waarmee zij hoopt aan de wettelijke eisen te voldoen. Vóór deze nieuwe regelgeving gingen wij uiteraard ook al zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en werd er geen informatie aan derden verstrekt. Door de nieuwe wet moet dit echter geformaliseerd worden, waarvoor dus de privacyverklaring is opgesteld.

Privacy verklaring Stichting Dorpsraad Abbenes

De Stichting Dorpsraad Abbenes gaat zorgvuldig met uw gegevens om, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke wet- en regelgeving en beschermt uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Onder toezicht van de St. Dorpsraad Abbenes is een whatsappgroep opgericht, de Whats App Buurt Preventie. Deze whatsappgroep heeft als doel de veiligheid in het dorp Abbenes te vergroten. Inwoners van Abbenes en omstreken kunnen hier lid van worden onder opgave van hun naam, adresgegevens, emailadres en geboortedatum.

Ook beschikt de St. Dorpsraad Abbenes over emailadressen van de leden van de verenigingen of gemeentelijke instanties, die zij gebruikt om betreffende verenigingen of medewerkers van gemeentelijke instanties uit te nodigen voor vergaderingen.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt voor andere doeleinden dan uitsluitend voor het deelnemersbestand van de Whats App Buurt Preventie of voor het versturen van uitnodigingen voor vergaderingen.

De Stichting Dorpsraad Abbenes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en eventuele naleving van wettelijke verplichtingen.

Deze privacyverklaring geldt eveneens voor Abbenes.net. Voor wat deze website betreft, wordt daar nog het volgende aan toegevoegd:

Website bezoekers

Bij een bezoek aan Abbenes.net wordt automatisch bijgehouden in welke volgorde en hoe lang iemand de pagina’s van de website bekijkt, de zgn. cookies. Deze gegevens worden door Google Analytics verzameld. Zo goed als alle websitebeheerders maken hier gebruik van om zodoende onze websites te verbeteren. Deze verzamelde gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan anderen.

Opbellen
E-mail
Info