Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Opbrengst collecte Nierstichting levert mooi bedrag op!

Als wijkcoördinator van de collecte voor de Nierstichting wil ik hierbij met veel trots bekend maken dat de opbrengst voor dit jaar € 604,48 is!!


Zo zien we maar weer waar een klein dorp groot in is. Ik wil hierbij namens de Nierstichting de collectanten enorm bedanken voor hun inzet om bij u langs de deur te gaan.


En ook u als gulle gever enorm bedankt; met uw gift kunnen er weer vele patiënten geholpen worden en komt de kunstnier voor hen weer een stap dichterbij.


Monique Feeleus-van der Hoeven