Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Het Praatpunt langer dicht en wel tot 1 juni 2020

Naar aanleiding van de persconferentie op maandag 23 maart j.l. waarin aanvullende maatregelen werden aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus, zal de sluiting van het dorpshuis in Abbenes worden verlengd tot 1 juni a.s.

Tot die datum worden vooralsnog alle bijeenkomsten en evenementen verboden. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis blijven en beslist 1,5 meter afstand houden tot anderen niet tot het gezin behorend. Vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Het corona virus maakt nog iedere dag steeds meer slachtoffers, we moeten er dus met z'n allen álles aan doen om dit virus onder controle te krijgen!

Dus Fifty Fit, de Soos, Koersbal, de kaartclub, de hobbyclub, Zumba, de jaarvergadering van de HLC, de OEV-quiz: al deze activiteiten zullen de komende maanden géén doorgang vinden.

De dokterspost zal, wat het dorpshuis betreft, wel gewoon geopend blijven.Opbellen
E-mail
Info