Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Busvervoer in Abbenes: voldoende of nog suggesties?

Er schijnt een aanbesteding te lopen voor het openbaar vervoer in de regio Amstelland-Meerlanden. Wij zijn benaderd door een partij die wellicht geïnteresseerd is een aanbod te doen. Daarbij kan ook een voorstel worden gedaan om het vervoer beter op de vraag te laten aansluiten, waarbij het uitgangspunt is de lijn te behouden, tenzij er een beter alternatief is.

Zij willen daarom het gebied zo goed mogelijk in kaart brengen en de vervoersbehoefte bij de bewoners peilen. Men wil dus weten of de huidige voorziening voldoende voorziet in de behoefte en zo niet, wat dan een betere oplossing zou zijn.

U kunt dus uw opbouwende suggesties of oplossingen mailen naar info@abbenes.net, waarna wij e.e.a. zullen doorsturen. Graag wel spoedig reageren, daar de aanbesteding reeds binnenkort ten einde loopt.Opbellen
E-mail
Info