Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :


Onlangs was er een delegatie van de gemeente Haarlemmermeer in dorpshuis Het Praatpunt om uitleg te geven over de voorbereidingen van het bestemmingsplan voor Abbenes.

Helaas waren er niet veel Abbenessers aanwezig om te praten over de toekomst van Abbenes, want er waren maar ongeveer 15 bewoners aanwezig.

Dorpsraad Abbenes wil toch graag weten hoe u de toekomst van Abbenes graag wilt zien...
  
Dus hierbij nog een link naar het verslag van deze avond en naar de kaart van het bestemmingsplan.

Door aanwezigen worden enkele dingen aangedragen, met name extra ontsluitingsmogelijkheid Tonnekamp en plekken voor woningbouw.

Verzocht wordt om als iemand een boodschap heeft voor de gemeente om mee te nemen bij het maken van het bestemmingsplan, dit via de dorpsraad te melden. Die kan dit bij de gemeente aanbrengen en in een volgend stadium zal de gemeente weer overleg hebben met de dorpsraad of het gebiedsteam over een eerste versie van het bestemmingsplan.

Dus de vraag is nu heeft u suggesties voor het bestemmingsplan ??

Laat het dan de dorpsraad weten. Dat kun via het forum hieronder, of via de facebook pagina van de website Abbenes.net of indien liever niet in het openbaar een e-mail naar het secretariaat : danielle.van.der.horst@ziggo.nl


Opbellen
E-mail
Info