Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad Abbenes ontving van Veiligheidsregio Kennemerland onderstaande:

Op 29 september 2020 om 18:00 uur wordt nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening geeft uitvoering aan de laatste aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de bijlage kunt u de noodverordening nalezen. 


Aanscherping maatregelen
Maandag jl. zijn tijdens een landelijke persconferentie van de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nieuwe maatregelen aangekondigd om de kans op grote drukte en het aantal contactmomenten tussen mensen te beperken. Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Dit is nodig om het coronavirus tegen te gaan. Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.

De maatregelen zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Welke nieuwe maatregelen gelden in de nieuwe noodverordening?

·        In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een    gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.

·        Voor activiteiten binnen geldt een maximum van 30 personen.

·        Voor activiteiten buiten geldt een maximum van 40 personen.

·        In de noodverordening is opgenomen voor welke situaties uitzonderingen gelden, denk hierbij aan religieuze bijeenkomsten, uitvaarten en bruiloften.

·        Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. In overleg met de locatie, wordt het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand. Deze voorwaarden gaan in per 5 oktober.

·        De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.

·        In de horeca en voor mensen met een contactberoep is het verplicht bezoekers of klanten te vragen zich te registreren.

·        Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.

·        Afhaalrestaurants sluiten uiterlijk om 02.00 uur en verkopen geen alcohol na 22.00 uur.

·        Sportkantines zijn gesloten.

·        Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel, vinden plaats zonder publiek.

De eerder aangekondigde maatregelen die zijn gericht op het aanpakken van illegale feesten zijn nog steeds van kracht.Opbellen
E-mail
Info