Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Op 5 januari a.s. start experiment met nieuwe startprocedure Kaagbaan

Naar aanleiding van de vele klachten uit Leimuiden over de startende vliegtuigen van de Kaagbaan, is een werkgroep opgericht: de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Brasem Noord. Dankzij hun inzet heeft de Omgevingsraad nu ingestemd met een gewijzigde startprocedure als experiment, waarbij de startende vliegtuigen in een vaste bochtstraal gaan vliegen, voor zover technisch mogelijk.

Wat de gevolgen van die procedure zijn, zal later in het jaar worden geëvalueerd. Zie onderstaand het persbericht van de Omgevingsraad.


Opbellen
E-mail
Info