Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Gemeente heeft grond rond sportvelden afgezet i.v.m.

onderzoek naar bodemverontreiniging


Zoals reeds aangekondigd door de Gemeente Haarlemmermeer in hun schrijven van 28 mei j.l., is het pad rond de sportvelden afgezet in verband met (eventuele) bodemverontreiniging. Onderzoek zou ik week 23 plaats vinden. Het wachten is nu op de uitslag.


De grond is op enkele plaatsen omgewoeld voor het onderzoek, we zijn benieuwd wat men daar heeft aangetroffen. In die tussentijd blijft het pad afgesloten voor alle publiek. Ook honden kunnen daar in deze periode niet meer worden uitgelaten.

Opbellen
E-mail
Info