Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Woensdag 16 maart weer de jaarlijkse Heije herdenking met medewerking van het Tonnekoor en het kerkkoor


A.s woensdag 16 maart zal weer de jaarlijkse Heije herdenking worden georganiseerd. Jan Pieter Heije, die zoveel voor Abbenes heeft betekend, verdient het om herinnerd te blijven.

We beginnen om 10.30 uur in de kerk met het zingen van de historische liedjes, die vroeger zó veel op scholen zijn gezongen. Het kinderkoor van basisschool De Tonne is al weken druk aan het oefenen onder leiding van Ds. Berbee, maar ook het volwassenenkoor zal onder leiding van dirigent George Germans (dank voor het vrij nemen!!) enkele liederen ten gehore brengen, waarbij het lied 'Abbenes' vierstemmig gezongen zal worden, zoals Ger Hovius het jaren geleden componeerde.

Daarna vertrekken we naar het graf van Jan Pieter Heije, waar narcissen zullen worden gelegd. Eenmaal terug op school, wordt de minibieb, die nog maar pas is gerealiseerd met een donatie van het Meerlandenfonds, officieel geopend. Bij dit alles zal ook de achter-achterkleinzoon van Jan Pieter Heije weer aanwezig zijn, de heer Daniëls en zijn vrouw.

Heb je zin om die oude liedjes weer eens te zingen of wil je die mooie Abbenesser traditie meemaken, kom gezellig naar de kerk op woensdagmorgen 16 maart!


Opbellen
E-mail
Info