Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Hierbij willen wij u uitnodigen om op donderdag 16 mei 2019 om 20.00 uur de jaarvergadering bij te wonen van Stichting Dorpsraad Abbenes.

De (voorlopige) agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1.     Opening

2.     Notulen openbare dorpsraad jaarvergadering d.d. 24 januari 2019

3.     Samenstelling dagelijks bestuur

4.     Mededelingen van het bestuur

Update inzake:

·        Duinpolderweg

·        Dorpshuis

5.     Mededelingen van de dorpsraadleden

6.     Ingekomen en uitgaande stukken

7.     Bespreken jaarverslagen

8.     Rondvraag

9.     Sluiting.

Voor de notulen van de openbare vergadering van 24 januari 2019, klik hier

Met vriendelijke groet,
Danielle van der Horst (secretaris) 


Opbellen
E-mail
Info