Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Voor de notulen van de openbare vergadering van 26 januari 2017, klik hier