Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Collecteweek KWF

Vanaf maandag zullen er weer collectanten bij u aanbellen of u nog iets over heeft voor de collecte van de Kankerbestrijding, het KWF. Als u kleingeld gereed kunt houden, héél graag!

Wellicht lijkt uw bijdrage een druppel op een gloeiende plaat, maar nog steeds worden er zoveel vorderingen gemaakt in onderzoek en behandelingen, dat het geld voor onderzoek toch loont.

Bedenkt u ook dat de collectanten vrijwilligers zijn, die hun vrije tijd opofferen voor het inzamelen van gelden voor het KWF. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!!!Opbellen
E-mail
Info