Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Creatieve begeleiding op De Tonne zeer welkom

Beste lezers,

Vanaf 16 maart willen we op basisschool De Tonne de donderdagmiddagen weer creatief bezig zijn. Er worden vanuit de Projecten Gouden Eeuw, Energie en Hoe werkt het? een achttal creatieve activiteiten gedaan, bv. kleien, koken, schilderen, natuurkundige proefjes, oude apparaten onderzoeken, nieuwe machines ontwerpen en bouwen, etc.

De leerlingen worden in 8 groepjes van 6/7 kinderen opgedeeld. Van elke klas 1 of 2. Zij doen dan tussen half twee en drie uur een activiteit.

De activiteiten worden door u of een leerkracht begeleid.
De data zijn: maart 16, 23 en 30, april 6, 13 en 20, mei 11 en 18.

We zijn op zoek naar een aantal (5, 6, 7 ) ouders, opa's, oma's, ooms, tantes, buren die willen helpen de activiteiten voor de kinderen onvergetelijk te maken.

Wilt u dat zijn of weet u iemand die dat wil zijn, schroom dan niet om u op te geven.
Als u een bepaalde activiteit wil doen of juist niet wil doen, geef dat dan ook aan.

U kunt daarvoor ook mijn thuismail gebruiken jm.hoeven@quicknet.nl

Na het verzenden van deze mail kan het zijn dat onze mailbox overstroomt, probeer het dan later op de dag nog eens.

Namens het team van De Tonne,

John van der Hoeven.

Opbellen
E-mail
Info