Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Nieuwsbrief nummer 3 IKC de Lente en enquête ouderbetrokkenheid

Door hier te klikken vindt u al weer de derde nieuwsbrief van IKC de Lente en onderstaand het verzoek van de PABO-stagiair voor het invullen van een enquête


Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Thomas le Clercq en ik loop dit jaar mijn eindstage in groep 5/6. Voor een Pabo-opdracht moet ik een onderzoek uitvoeren op mijn stageschool.

In overleg met Adriënne van Beinum heb ik een korte enquête opgesteld. Middels deze enquête willen wij vanuit IKC de Lente peilen hoe het momenteel gesteld is met de ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid heeft een bewezen positieve en grote invloed op de ontwikkeling van een kind.

Mocht uit deze enquête blijken dat hier winst op te behalen valt, zullen wij binnen het team op zoek gaan naar hoe dit verbeterd kan worden.

Ik weet dat deze enquête ongeveer gelijk valt met een andere enquête. Toch zou ik u willen vragen ook deze enquête in te vullen. U zou mij, IKC de Lente en uiteindelijk ook uw kind hier enorm mee helpen.

Ik moet op de PABO al snel aan de slag met de uitslagen. Vandaar dat de enquête ingevuld kan worden t/m aanstaande woensdag 25 april. De enquête is volledig anoniem.

https://www.enquetesmaken.com/s/299ad77

Alvast hartelijk dank!


 een onderzoek uitvoeren op mijn stageschool.

Opbellen
E-mail
Info