Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Kerkdiensten in Abbenes opgeschort tot en met eind maart 2020

Op vrijdag 13 maart gaf de Protestantse Kerk Nederland de richtlijnen uit in verband met het coronavirus: geen bijeenkomsten meer boven de 100 mensen, zo is op hun website te lezen. Conform  de landelijke maatregelen van het kabinet.

Echter de classis, een soort bestuur per provincie of regio, waarvan onze dominee Conny Berbee ook lid van is voor de provincie Noord Holland, heeft het advies verscherpt en geadviseerd álle kerkdiensten te annuleren. Dit gezien de kwetsbare groep mensen die de diensten veelal bezoekt.

In de omliggende plaatsen zoals Nieuw Vennep, Lisse, Rijsenhout zijn ook de diensten afgelast. De Rooms Katholieke kerk heeft dezelfde richtlijn gepubliceerd en in de kerken van Buitenkaag/Nieuw Vennep zullen dus ook geen diensten zijn op zaterdagavonden en zondagen tot 1 april a.s.


Opbellen
E-mail
Info