Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

De kerken mogen weer open per 1 juni: Pinksterviering op 2de Pinksterdag

Nu de grootste piek van de coronacrisis voorbij lijkt (!) te zijn en de maatregelen van de Rijksoverheid worden versoepeld, mag ook de kerk per 1 juni a.s. weer open. Dat is echter op een maandag, maar dat is wel 2de Pinksterdag.

De regels zijn strikt, zondag 31 mei open om Pinksteren te vieren mag beslist niet. De kerkenraad heeft daarom besloten de Pinksterviering op maandag 1 juni te houden, 2de Pinksterdag om 9.30 uur, zodat de gemeente toch bij elkaar kan komen.

Maar, er mogen slechts 30 personen in de kerk aanwezig zijn. Om dat in goede banen te kunnen leiden, dient u zich voor een viering aan te melden. Dat kan bij Evelien Engel, emailadres engelj@planet.nl met dit opgave formulier. Bent u onverwacht verhinderd, geeft dat dan even door a.u.b., dan kan een ander in uw plaats.

Er zullen geen collectes worden gehouden tijdens de diensten. In plaats daarvan kunt u uw bijdrage overmaken NL79 RABO 0373 7099 51  (voor diaconie en uitgangscollectes voor speciale doelen) t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Abbenes of naar NL89 RABO 0373 7147 18 (voor het onderhoud van de kerk) t.n.v. Protestantse Gemeente Abbenes.

In de kerk gelden ook de nodige procedures, volg daarvoor de aanwijzingen van de kosten of bestuursleden van de kerk op. Als u de dienst niet kunt of wilt bijwonen, kunt u ook luisteren via kerkomroep.nl.

Opbellen
E-mail
Info