Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Protestantse Kerk Abbenes houdt sfeervolle kerstnachtdienst


Op zondag 24 december wordt er in de kerk van Abbenes een kerstnachtdienst gehouden. De dienst is voor iedereen, voor geloven van alle gezindten maar ook voor  mensen die niet geloven. Het is ongedwongen, laagdrempelig en het feest van Kerstmis staat centraal.


In de kerstnachtdienst in Abbenes wordt veel aandacht besteed aan de traditionele kerstliederen. Een kwartier voor aanvang van de dienst worden deze al volop gezongen! Maar ook in de dienst zelf staat zingen centraal, zowel traditioneel als modern. En daarin speelt het zangkoor van Abbenes natuurlijk een hele grote rol.

Het zangkoor "Samen op Weg" onder de leiding van dirigent George Germans brengt weer mooie liederen ten gehore zoals 'Een  nieuwe morgen' en 'Hoor de Eng'len zingen d'eer'.  Er wordt al druk geoefend! Aan het einde van de dienst wordt samen met de kerkgangers  het prachtige "Ere zij God" gezongen.

U wordt van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren, aanvang van de dienst is        23.00 uur, kerk open vanaf 22.15 uur. Zingen vanaf 22.45 uur.

We hopen u te mogen verwelkomen!
Opbellen
E-mail
Info