Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

OEV Abbenes nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering

Begin deze maand was er weer de jaarlijkse ledenloop voor de OEV.

Het bestuur van de OEV, Oranje Evenementen Vereniging, is dan ook heel blij en dankbaar dat veel mensen hun lidmaatschap weer voor een jaar hebben verlengd en ook dat er nieuwe leden zijn bijgekomen. Deze leden zijn van levensbelang voor de OEV om evenementen te kunnen blijven organiseren.

Bij een vereniging met leden hoort ook een jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op dinsdag 26 februari om 20.00 uur in het Praatpunt. Wat ter tafel komt: de evenementen van het afgelopen jaar worden bijvoorbeeld besproken en het financiële overzicht. Dat alles onder het genot van een kopje koffie met na afloop drankje.

Alle leden: u bent van harte welkom!

Agenda.

1. Opening.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018.

3. Financieel verslag van de penningmeester.

4. Bestuur mededelingen.

Voorzitter Wendy Verboom treedt af en is niet herkiesbaar.

5. Het afgelopen jaar 2018 en het komende jaar 2019.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Graag zien wij uw komst tegemoet.

Namens de Oranje Evenementen Vereniging,
Erica van den Berg Secretariaat 

Opbellen
E-mail
Info