Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

!!! Oproep !!!  Kent u Antilope?


Antilope is een vervoersdienst vanuit Abbenes die is opgericht aan het begin van het jaar 2000. Met deze vervoersdienst is het mogelijk incidenteel, de ervaring is dat dat voornamelijk ouderen zijn, mensen te vervoeren naar medische voorzieningen binnen de regio. Dit vervoer wordt gedaan door vrijwilligers, tegen betaling van slechts benzinekosten en eventueel parkeergelden.


Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u een aanvraag doen, graag een week van tevoren als dat kan. Er zijn momenteel zes vrijwilligers die bereid zijn gevonden dit vervoer uit te voeren. Twee van hen doen dit naast hun parttime baan. Toch gebeurt  het jammer genoeg nog weleens dat we 'nee' moeten verkopen als er een aanvraag komt, omdat er geen vrijwilliger beschikbaar is.


Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger voor de Antilope? Heel graag zien we uw telefoontje tegemoet. Belt u dan naar Bram van Iperen 0252-544557 of Stieneke van Doorn 0252-544653.


Graag horen we van u!