Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Algemene Volleybal Vereniging Abbenes : 


De oudste sportvereniging in Abbenes is de Algemene Volleybal Vereniging Abbenes (A.V.V.A.). De vereniging bestond vroeger reeds (1957), doch ging blijkbaar eventjes ter ziele. Na een half jaar "dood" te zijn werd in 1968 is de vereniging opnieuw opgericht en heeft sindsdien perioden van bloei en perioden van terugval gekend. Aanvankelijk werd alleen recreatievolleybal gespeeld. Van 1972 tot 1977 werd echter ook met een aantal teams (zowel dames als heren als junioren) aan de competities deelgenomen. In 1978 is men gestopt met competitie spelen, aangezien het ledenbestand te klein was om daaraan te kunnen meedoen.

 In 1992 is er weer ingeschreven in de NeVoBo-competitie voor een herenteam en in 1993 is daar ook een damesteam bij gekomen. In deze periode werd ook een sponsor gevonden. Tankstation Van den Heuvel werd shirtsponsor en vanaf die datum werd de naam AVVA/VAN DEN HEUVEL genoemd in de publiciteit. Ook aan deze competitieperiode is weer een einde gekomen met dezelfde reden als in 1978. Beide teams speelden de thuiswedstrijden in de sporthal Ter Specke in Lisse aangezien de gymzaal aan het Langerak naast basisschool "De Tonne", waar de trainingen gehouden werden, te laag was voor competitiewedstrijden. De beide teams haalden een hoog niveau voor zo een kleine vereniging. Zowel de dames als de heren hebben in de derde klasse regio Mid-West Leiden gespeeld. Het herenteam is in 2001 gestopt met competitie spelen en in 2002 hebben ook de dames er een punt achter gezet.
 
De volleybalvereniging telt nu alleen nog een recreantenafdeling.
De recreanten-volleybalgroep speelt op donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur.
 
Het accent vooral op het gezellig een balletje slaan. Het recreatievolleybal wordt gemengd (dus zowel dames als heren vanaf circa 16 jaar) beoefend. Het aantal leden is op dit moment 20. 
De vereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. Kom eens vrijblijvend langs op een donderdagavond.
Er mag 3 keer aan een avond worden deelgenomen zonder enige verplichtingen.
 
Het seizoen begint altijd op de eerste donderdag in september en duurt tot eind mei. In de maanden juni, juli en augustus is er dus geen volleybal.
 
Voor meer inlichtingen over A.V.V.A. of wanneer u zich wilt opgeven als lid, kunt u contact opnemen met:
De heer Jos Elst - Langerak 38 - 2157 PG Abbenes - Telefoon 0252-230040

  
 

In 2007 vierde de vereniging haar 50-jarig jubileum. Een mooie reünie.

Overzicht van dit feest vind u HIER.

 
Opbellen
E-mail
Info