Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad vergaderingen :


Jaarvergadering 2022 :


Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Abbenes heeft ondanks de coronacrisis niet stil gezeten. Vanuit de gemeente zijn er diverse visies gepresenteerd waarop een zienswijze is ingediend door de dorpsraad, gerelateerd aan de uitkomst van de gehouden enquête in het dorp.

Voor een verslag over de activiteiten van de dorpsraad zie hier het verslag over de jaren 2021-2022.

Jaarvergadering 2021 :

Geen jaarvergadering dit jaar in verband met de coronacrisis. We wilden geen risico nemen het virus te verspreiden en voor een digitale vergadering waren te weinig voorstanders. Wel heeft de Dorpsraad een jaarverslag gemaakt van de jaren 2019-2021, voor het verslag zie hier.
Opbellen
E-mail
Info