Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Antilope vervoersdienst Abbenes

In Abbenes is in 1989 door Lieke Vlendré een vervoersdienst opgericht, een   dienstverlening op vrijwillige basis om mensen te vervoeren naar medische voorzieningen in de regio.

Een aantal vrijwilligers staat bij de vervoersdienst ingeschreven en is bereid om mensen naar een dokter, ziekenhuis of andere medische afspraak te rijden. Dit tegen een vergoeding van de verreden kilometers en eventueel parkeerkosten.

Tot voor kort was Stieneke van Doorn coördinator van Antilope, maar door een aanstaande verhuizing heeft zij per 13/11/2018 het stokje kunnen overdragen aan Maarten den Ouden, die al vrijwilliger was bij de vervoersdienst en dus bekend met de gang van zaken.

Als u vervoer nodig heeft, kunt u dus bellen met Maarten den Ouden. Het telefoonnummer is 545894, bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken of bellen naar Bram van Iperen, tel. 544557. Wanneer u ruim tevoren weet dat u een medische afspraak heeft, gelieve u ook ruim tevoren te bellen – dan is het makkelijker om de vrijwilligers in te plannen.

Een antilope staat bekend als een snel dier. De vrijwilligers brengen u snel en veilig naar de medische instantie waar u moet zijn. Wat fijn dat dit mooie initiatief en deze voorziening in Abbenes kan blijven bestaan. Vooral na wijziging van het openbaar vervoer een uitkomst voor de Abbenessers!

 

Opbellen
E-mail
Info