Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Huurders Commissie Heije :


De Huurderscommissie Heije (HCH) is, zoals de naam al doet vermoeden, een vereniging van huurders in Abbenes die een huurwoning hebben van de Woonmaatschappij (dus niet in geval van particuliere verhuur).

 De HCH heeft de volgenden taken:

-          Communicatie met de Woonmaatschappij (= verhuurder) betreffende alle zaken die spelen in Abbenes rond huren en woon- en leefomgeving. Denk onder andere aan jaarlijkse huurverhoging, eens in de vijf jaar taxatie in het kader van onroerend zaak belasting, groot en klein onderhoud, isolatieproject Schiphol, woningtoewijzingsbeleid. Enkele malen per jaar vindt er een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Woonmaatschappij en de HCH.

-          Communicatie met de Vereniging van Huurders Haarlemmermeer (VHH). De VHH is een overkoepelende organisatie van huurderverenigingen in de Haarlemmermeer. De VHH sluit onder andere contracten met de Woonmaatschappij. Een aantal keer per jaar organiseert de VHH bijeenkomsten zoals (rayon)vergadering en thema-avonden.

-          Aanspreekpunt voor Abbenessers rondom huren en huurwoningen (alleen in relatie tot de Woonmaatschappij). In eerste instantie dienen huurders zelf contact op te nemen met de Woonmaatschappij leidt dit niet tot het gewenste resultaat (en er is sprake van onrecht) kan er contact gezocht worden met de HCH. De HCH zal er dan alles aan doen om dit onrecht bij de juiste instelling onder de aandacht te brengen.

-          Activiteiten ontplooien ter verbetering van de woon- en leefomgeving. Echter er dient wel sprake te zijn van draagvlak binnen het dorp.

Aangezien er de laatste tijd niet zoveel meer speelt in Abbenes en omdat het commissieledenaantal gedaald is tot een minimum heeft de HCH besloten om een "slapende" commissie te zijn of wel een re-actieve commissie, dit houdt in dat er wel gereageerd wordt op verzoeken en diverse overleggen bijgewoond worden maar dat de commissie in principe niet pro-actief handelt.

De HCH bestaat uit:

-Ria Witte - Langerak 57 - telefoon : 0252-544432

-Hanita Ruijgrok - De Regtstraat 18 - telefoon : 0252-544805      

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op. 

HCH doet regelmatig giften aan het verenigingen of evenementen in het dorp. 


Opbellen
E-mail
Info