Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :

Hier regelmatig nieuws van de dorpsraad in het belang van het dorp.

22 februari 2018

Onderstaand een korte samenvatting van de schouw door de gemeente Haarlemmermeer:

 • Kruispunt Dr Heijelaan/Hoofdweg (onoverzichtelijk, 2 parkeerplaatsen te laten vervallen?)            Het parkeervak voldoet aan de norm van 5 meter uit de hoek van de weg. Maar gezien de onoverzichtelijkheid gaat de gemeente toch de suggestie van de dorpsraad bekijken het eerste parkeervak te laten vervallen en de bewoners een parkeerplek op eigen terrein toe te staan.
 • Parkeren op stoep aan Greveling                                                                                                                    Hier gaat de gemeente onderzoek naar doen in de avonduren en weekenden en op grond daarvan wordt beslist of er een bord komt dat met 2 wielen op de stoep parkeren is toegestaan.                                                                                                                 
 • Parkeren inKalverlaantje                                                                                                                                  In het Kalverlaantje staan de auto's in de parkeervakken met 2 wielen op de stoep. Hier zal terughoudend opgetreden worden, oftwel: er zullen geen bekeuringen worden uitgedeeld. Om daar een wandelzone te maken en de stoepen helemaal te laten verdwijnen, is te duur.
 • Parkeren Dr.Heijelaan                                                                                                                                       Gemeente constateerde dat het aan het einde van de Dr. Heijelaan inderdaad erg smal is, ook hier staat men op de stoep geparkeerd. Daar wordt nog nader naar gekeken.
 • Speeltuin Greveling (halverwege loopbruggetje zit een ketting los)                                                   Dit moet worden gemeld via de site of app van de gemeente.
 • Kruispunt Hoofdweg /Langerak                                                                                                                      Het bord met 'rechts voorrang' is verdwenen en zal weer worden teruggeplaatst.
 • Oversteekplaats Hoofdweg bij Langerak: verbeteren verlichting                                              Verlichting blijft vaak branden, ook nu al 2 dagen. In Hoofddorp geeft de zebraverlichting geen problemen. Wellicht is een mechanisch knop een oplossing: mensen moeten zelf drukken voor het oversteken. Wordt naar gekeken.
 • Snelheid Hoofdweg Westzijde  De snelheid blijft 30 kilometer.                                                    Voorstel om de maximum snelheid naar 50 kilometer te verhogen, kruising Hoofdweg/Langerak weer een voorrangskruising te maken en handhavend op te treden, werd niet door de gemeente onderschreven.
 • Voortuinenbeleid wooncorporatie Ymere  Is inderdaad een zaak voor Ymere.
 • Vegen plein dorpshuis    Kan op aanvraag beheerster.
 • Speeltuin aan Maria Margaretalaan                                                                                                           Op het verzoek van de dorpsraad of dit pleintje met slechts 3 speeltoestellen (wat kost dat nou?? Gemeente dacht wel € 10.000 voor nieuwe toestellen) toch niet opengehouden kan worden. Eventueel met '2de hands' speeltoestellen uit het depot. M.b.t. het aanbod van omwonenden om zelf wat onderhoud te plegen: gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid, dus dat zou dan alleen uit bijv. schilderwerk kunnen bestaan. Gemeente gaat kijken of er nog een oplossing voor dit pleintje is.
 • Parkeerterrein bij begraafplaats.                                                                                                     Gemeente gaat daar geen parkeerplaatsen voor de begraafplaats faciliteren. Wellicht dat grasstenen nog een optie is, wordt nog bekeken.
 • Wateroverlast Langerak 22 en 24 en De Regtstraat.                                                                    Is een zaak van de grondeigenaren, er loopt geen pad van de gemeente achter langs. De gemeente heeft wel een ontvangplicht. Bewoners e/o eigenaren kunnen wel vragen een afvoer op de gemeenteput aan te mogen sluiten.
 • Snoeien van de platanen bij het dorpshuis. Leek de aanwezigen (nog) niet nodig.
 • Bestrating stoep begin Heijelaan en overhangende beplanting stoep.                                   Inderdaad werd daar een afwijking van meer dan 3 cm geconstateerd, wat de norm is voor het aanpassen van het tegelwerk. Ook dit kan gemeld worden via de site van de gemeente, gaat in vele gevallen veel sneller. Zeker als er losliggende stoeptegels zijn, wat een gevaar voor de voetgangers betekent, moet dit z.s.m. via de site worden gemeld.
 • Slechte staat toegangsweg sportvelden.                                                                                                   Dat constateerde de gemeentedelegatie eveneens. Helaas staat de toegang tot een sportveld budgettair ergens onderaan, wordt derhalve voorlopig nog niet opgeknapt.
 • Tegelwerk voetpad van Voorstlaan-tennisvelden. Daar was men van op de hoogte en staat al op de lijst.
 • Eikenbomen Sophialaan veroorzaken door vallende eikels deukjes in auto's en geven kleverig vocht af.                                                                                                                                                           De gemeente heeft een nota 'Overlast bomen' en daar staat in dat bomen niet worden gekapt of gerooid omdat ze overlast geven. Om het kort door de bocht te zeggen: het is een eigen keus de auto daar te parkeren, ook al gaven wij aan dat de parkeervakken al overvol zijn.
 • Snelheid Langerak                                                                                                                                         Er worden geen herhalingsborden van 30km geplaatst, dat is gemeentebeleid. Toen wij er onderweg toch een paar tegen kwamen in o.a. de Van Tolstraat, was de verkeersdeskundige gelukkig al naar een andere afspraak. 
 • Andere zaken dienen via de website of app te worden gemeld.


25 januari 2018 :

Tijdens de laatste openbare vergadering van donderdag 18 januari 2018 werd tijdens de rondvraag door een van de inwoners van Abbenes gevraagd waarom de asfaltlaag op het Langerak zo afwijkt van de rest van de straten in de wijk. Moet er nog iets aan gedaan worden was de vraag ??

Reactie van de gemeente Haarlemmermeer hierop :

Geachte dorpsraad, even naar aanleiding van een vraag over verschillende soorten asfalt in Langerak en de omgeving van Tonnekamp.

Dat klopt en het zit als volgt:

*   In Langerak is een nieuw soort slijtlaag aangebracht, duurzamer dan voorheen en ook iets anders van uiterlijk als vroeger. De onderlaag was nog zo goed dat dit voldoende was om de levensduur voor een aantal jaren te verlengen

*   In de andere straten was het asfalt zo slecht geworden dat daar een laag asfalt van ongeveer 4 cm is verwijderd en vervangen door een nieuwe laag, waardoor ook deze straten er voorlopig weer tegen kunnen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 januari 2018:

Tijdens de laatste openbare vergadering van donderdag 18 januari 2018 werden een groot aantal belangrijke items besproken. We willen enkele items hieruit lichten :

1: Tijdens de vergadering informeerde een inwoner de dorpsraad dat ze al een aantal klachten had gestuurd naar Connexxion over het gebruik van de nieuwe regeling openbaar vervoer service van AML Flex. Drie e-mails waren al gestuurd met klachten. De dorpsraad heeft haar verzocht om de e-mails ook naar de dorpsraad te sturen zodat de dorpsraad ook op de hoogte is van deze problemen. Stuurt u klachten naar Connexxion wilt u dan ook een copy van deze email sturen naar dorpsraad@abbenes.net ? Heeft u andere berichten over deze service van AML Flex, wilt u dit ook aan de dorpsraad kenbaar maken ?

2. In het voorjaar zal er een schouw plaats vinden in Abbenes door de gemeente. De dorpsraad heeft al een aantal punten op papier waarnaar gekeken moet gaan worden, maar misschien heeft u ook bepaalde wensen waarnaar gekeken zou moeten worden... Heeft u een item voor de schouw laat het de dorpsraad weten via e-mail : dorpsraad@abbenes.net

3. Als u bepaalde punten heeft die u voor de schouw heeft maar eigenlijk niet zo lang kunnen wachten met bijvoorbeeld los liggende tegels, kapotte straatverlichting, enz. dan heeft de gemeente daar een speciale website voor maar er is ook een handige app zodat u direct een bericht kunt sturen. Deze app kunt u downloaden in de app store en vind u onder de naam Buiten Beter. Zeker de moeite waard om deze te downloaden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Opbellen
E-mail
Info