Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Dorpsvisie Abbenes

Onderstaand vindt u de Dorpsvisie van Abbenes, die is opgesteld op grond van de antwoorden uit de gehouden dorpsenquête in 2021.

Een hoofdthema dat uit deze enquête naar voren is gekomen is de behoefte aan woningbouw in Abbenes. Woningbouw voor kinderen van bewoners die in Abbenes willen blijven wonen, voor ouderen die kleiner willen gaan wonen maar nu geen mogelijkheden zien, voor de leefbaarheid van Abbenes, de school, de voorzieningen en het levendige verenigingsleven.

Abbenes heeft kleinschalige woningbouw heel erg nodig!Opbellen
E-mail
Info