Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Basisschool en kinderopvang geïntegreerd in Abbenes

Vakantierooster 2023/2024 van IKC De Lente:Basisonderwijs en kinderopvang

De basisschool in het landelijke dorpje Abbenes, even ten zuiden van Nieuw Vennep, huisvest sinds 2016 ook een kinderopvang. Basisschool De Tonne en kinderopvang Babino vormen sinds augustus 2016 een IKC, een Integraal Kind Centrum.


Samen voor alle kinderen 'Alles in Abbenes' is de doelstelling van het IKC:           

een  voorziening  waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse

opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Dat is het gezamenlijk

doel van  basisschool De Tonne en kinderopvang Babino, waar de laatste jaren al hard aan

is gewerkt. Met zo'n mooi gezamenlijk concept moet je ook een gezamenlijke naam

hebben. Dat is IKC De Lente geworden. IKC De Lente valt onder Stichting Meer Primair,

 een onderwijsstichting die door 18 scholen wordt gevormd.

 

 Waarom deze naam?

De lente is het seizoen van de bloei, groei en ontwikkeling: de bollen komen boven de grond, de knoppen komen aan struiken en bomen, de vogels beginnen te fluiten. Het is een seizoen met vrolijke frisse kleuren, dat associatie met de natuur oproept. De kinderen op het IKC Abbenes zijn ook in de lente van hun leven, zij staan aan het begin van hun groei en ontwikkeling!

En die ruimte om te groeien en ontwikkelen, die krijgen ze op het IKC. De afgelopen tijd is dat al bewezen. Hier in Abbenes kennen wij elkaar. De kinderen voelen zich thuis in het gebouw, ongeacht of ze zich in de kinderopvang of in het schoolgedeelte bevinden, de kinderen helpen elkaar en de leerkrachten kennen de kinderen. Zo valt niemand tussen wal en schip.

De kinderen krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Letterlijk: de school staat midden in het groen en hier wordt volop aandacht aan besteed. Figuurlijk: de kinderen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. Dat geldt ook voor creativiteit. Zoals het IKC stelt:                     groot worden in een kleine omgeving, daar zijn wij groots in!

Momenteel nemen ruim 60 leerlingen deel aan het basisonderwijs en  het leerlingenaantal neemt nog steeds toe. Wij werken met kleine instructiegroepen om zo ieder kind op zijn niveau voldoende aandacht te kunnen geven. 

We vinden het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit het welbevinden van het kind, waarbij kinderen zelfvertrouwen krijgen, zich veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

We proberen ons onderwijs zo in te richten dat het aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Er wordt projectmatig gewerkt. Met inzet van de methode Alles-in-1 krijgen alle vakken een plaats binnen het gekozen thema.

Wilt u eens komen kijken hoe wij dat doen?  U bent van harte welkom voor een rondleiding.

Voor meer informatie zie de website van IKC De Lente, klik hier

 Opbellen
E-mail
Info