Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Bezoek aan oudste geboren en getogen inwoner van Abbenes:  Bertus Hoogkamer

Bij binnenkomst wordt meteen de toon gezet. Op de vraag hoe het gaat, antwoordt Hoogkamer: “Gezond maar arm! ” Maar als je gezond bent, ben je toch rijk?  “Nou, ik heb het liever allebei!!!”  Meneer Hoogkamer mag wel eens wat vergeten, hij is tenslotte ruim 92 jaar, maar pit en humor heeft hij nog genoeg.

 Meneer Bertus Hoogkamer werd in september 1923 geboren aan de Hoofdweg Westzijde. Daar stond een dubbel woonhuis aan de Kaagse kant van de brug. De familie heeft nog bier verkocht aan huis. De buren de Vries kochten ook bier. Maar zaterdagnacht zat mevrouw te zingen, of dat door het bier kwam? Bij de Hoogkamers werd even op de muur gebonkt, de bedsteden grensden aan elkaar, men wilde slapen!  Jan Zaal en Verbeek hebben ook nog in die huizen gewoond. Later zijn de duplexwoningen erbij gebouwd.

 

In 1929 is het gezin verhuisd naar de Sophialaan 16, waar nu familie Hakkesteegt-Koen woont. Er stond toen een ander oud huisje. Vader Hoogkamer werkte als vaste arbeider bij boer (gebroeders)  Baars en van die konden ze het huis kopen.

 Daarnaast stond nog een oud huisje waar Jan Hoogkamer woonde.  Aan de overkant van de Sophialaan, waar nu mevrouw Verwer  woont, zijn later vader en moeder en Ome Jaap Hoogkamer gaan wonen.  In de vakanties werd tante Sjaan uit de Voorzienigheid in Noordwijk opgehaald met de kapwagen. Als de vakantie was afgelopen en Sjaan weer terug moest, ging ze gedag zeggen bij Gerrit Kroon. Die gaf haar dan altijd wat mee. Wat wil je hebben Sjaan, 5 of 10 cent? Doe maar 5, zei Sjaan. Dat was Hoogkamer niet gebeurd!

 Toon Vermeulen, gehuwd met Tinie Hoogkamer, de zus van meneer Hoogkamer, kocht het ouderlijk huis aan de Sophialaan voor  1100 gulden na enige tijd te hebben ingewoond bij zijn schoonouders (na het trouwen nog in het ouderlijk huis  blijven wonen). Achteraf was dat voor een wel heel makkelijk prijsje, denkt meneer Hoogkamer. Toon Vermeulen heeft daar toen zelf een nieuw huis, laten bouwen,  een deel van het huidige huis van Hakkesteegt dus. 

Meneer Hoogkamer heeft naast de kerk op de Openbare School gezeten, waar hij meester Kroes nog heeft meegemaakt. Het speelkwartier was van 10.45 tot 11 uur. Meester de Boer stond dan bij de voorkant van de school, waar een dubbele deur zat naar de gang, een sigaretje te roken. In de hoek van het speelplein bij de kerk, waar je uit het zicht was van de meester, sprong Hoogkamer tijdens dit speelkwartier snel over het hek om een bakkie koffie te gaan drinken bij zijn moeder, die de koffie al klaar had staan omdat ze wist dat hij kwam.

 Meester de Boer woonde naast de school. Rond 5 december was een spannende tijd. Er stond in de school dan suikergoed uitgestald en ook zwarte lekkernij (chocola). Hoogkamer wilde graag die donkere, maar mocht altijd pas als laatste kiezen en dan was die zwarte al op. Meester de Boer had een kijkje op hem, omdat vader Hoogkamer een keer verhaal was wezen halen bij de meester. Tijdens de Sinterklaastijd waren de kinderen extra druk en als je dan pal naast de school woont, kan dat irriteren.  Hoogkamer zat in spanning, was bezorgd of de Sint wel zou komen, of hij wel tijd zou hebben? En die angst werd bewaarheid, want er werd een brief in de gang gegooid, dat Sint niet kwam, omdat de kinderen lastig waren. Achteraf bedenkt Hoogkamer dat meester de Boer dat een mooie gelegenheid vond om van dat hele Sintgedoe af te komen.

Hier een foto van de schoolklas uit 1934, met meester de Boer en Bertus Hoogkamer (nummer 20).

Er zat een grote tuin bij de onderwijzerswoning, die liep tot aan de weg. Er stond een boom tegen de kerk aan, een gele sering (gouden regen?). In een baldadige bui plukte Hoogkamer alle bloemen eraf en maakte er samen met Cor de Vogel een mooi paadje van. De meester pikte dat niet en haalde er de politie bij. Beiden kregen een waarschuwing.

 Vroeger was er nog politie in Abbenes, Hoogkamer herinnert zich nog agent Langelaan en Hermans. Hij was eens op de Hoofdweg met zijn fiets tegen de auto van een hengelaar aangereden, waarna een proces verbaal werd opgemaakt bij agent Hermans. De hengelaar de schade laten herstellen, meteen een kras meenemen en laten overspuiten. De schade die Hoogkamer moest betalen: drie  gulden en vijftig cent!


Wordt vervolgd....


Opbellen
E-mail
Info