Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Opbrengst collecte Reumafonds boven verwachting!

Vorige week kwamen de collectanten weer bij u aan de deur voor het Reumafonds. Reuma is een verzamelnaam voor wel 100 verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Artrose is ook een vorm van reuma. Ongeveer 2 miljoen mensen hebben een vorm van reuma.


De collecte bracht dit jaar in Abbenes € 672,43 op,              dat is ten opzichte van 2017 € 75 méér, een verbetering      van van ruim 10%! Dus alle gulle gevers en collectanten: heel hartelijk dank!