Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Collecteweek 2022 KWF

De eerste volle week in september is het altijd de collecteweek voor de kankerbestrijding, georganiseerd door het KWF. Het motto van de collecte van dit jaar is 'Geef voor het leven' en daar zijn de coördinatoren van Abbenes/Buitenkaag/Weteringbrug het helemaal mee eens.  Onderzoek is schreeuwend duur, maar er worden nog steeds onderzoeksresultaten behaald waarmee levens kunnen worden verlengd of zelfs gered. Een heel goed doel dus.

Echter, het hoofdbestuur van het KWF heeft besloten dat er vanaf dit jaar uitsluitend digitaal kan worden betaald, dat wil zeggen met QR-code. De collectanten komen dan langs de deur met een collectebord met QR-code erop die gescand kan worden met de mobiele telefoon en waarbij men dan het gekozen bedrag dat men wil doneren kan overmaken. Er kan niet meer contant worden betaald.

De coördinatoren van Abbenes/Weteringbrug/Buitenkaag hebben de collectanten geraadpleegd en op een enkele uitzondering na hebben alle collectanten, die al jaren lopen en dus de wijken goed kennen, aangegeven dat ze deze methode niet geschikt achten voor betreffende dorpen. Die mening had ook de organisatie. Zo jammer dat het hoofdbestuur niet heeft gekozen voor QR-code én contant. Het bestuur van de KWF afdeling Haarlemmermeer heeft ook nog geprotesteerd bij het hoofdbestuur, echter zonder resultaat.

Wij betreuren het ten zeerste dat dit zo moet gaan en dat een collecte met zo'n goed doel en een goede opbrengst, op deze manier eindigt. U hoeft uw vertrouwde collectant dus komende week niet aan de deur te verwachten. Wij willen alle collectanten die ieder jaar weer klaar stonden om met de bus op pad te gaan, en er zijn erbij die echt al járen lopen, heel, heel hartelijk danken voor hun inzet afgelopen jaren.

U kunt natuurlijk wel online aan het KWF doneren, klik daarvoor hier.


 


Opbellen
E-mail
Info