Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Collecte Dierenbescherming 2020


De opbrengst van de collecte voor de Dierenbescherming heeft het mooie bedrag van € 302,28 opgeleverd. Namens de Dierenbescherming dank voor uw bijdrage en hopelijk mogen de collectanten volgend jaar weer een beroep op u doen!
Opbellen
E-mail
Info