Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

4 MEI: Dodenherdenking Abbenes en Kaag/Buitenkaag


Zaterdagavond 4 mei is er landelijk Dodenherdenking, zo ook in Abbenes. Al menig jaar  verzamelen vertegenwoordigers van de gemeente Haarlemmermeer en Kaag & Brasem, dorpsraden en Oranjeverenigingen van zowel Abbenes als Kaag/Buitenkaag en bewoners van beide dorpen zich bij het monument De Naald bij de A44.

In die omgeving heeft zich een afschuwelijke drama voltrokken in de Tweede Wereldoorlog, maar niet alleen daar, in het hele land gebeurden in de jaren 40-45  vreselijke dingen. En helaas worden er nog steeds oorlogen gevoerd, die heel veel mensenlevens kosten.

Om die gevallenen te gedenken , maar ook diegenen die zo hard voor onze vrijheid hebben gevochten en daarbij eveneens groot gevaar liepen, komen we op 4 mei bijeen. Om half acht vertrekken we (indien mogelijk) lopend vanaf de kerk in Abbenes richting A44.

Programma maandag 4 mei 2019

19.15 uur        Verzamelen op kerkplein naast de kerk.

19.25 uur        Stille tocht richting monument De Naald bij de A44

19.50 uur        Aankomst monument

19.55 uur        Voorwoord O.C. Kaag m.b.t. gebeurtenis rond het monument

20.00  uur      Twee  minuten stilte

20.02 uur       Gezamenlijk zingen Wilhelmus (2 coupletten)

20.05 uur       Toespraak wethouder Inge van der Meer gemeente Kaag & Brasem

20.12 uur       Gezamenlijke kranslegging gemeenten Haarlemmermeer en Kaag & Brasem,                          gevolgd door gedichten, bloemlegging dorpsraden, Oranjeverenigingen en                          aansluitend bloemendefilé

Na de herdenking is een nog de mogelijkheid om een kopje koffie / thee te nuttigen in ‘de Ontmoeting’, aangeboden door OEV Abbenes en O.C. de Kaag.

 


        

Opbellen
E-mail
Info