Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorcas Depot : 

                       Kom in actie voor de allerarmsten !


Dorcas-depot in Abbenes

In Abbenes, op Langerak 47, is een Dorcas-kledingdepot. U kunt daar uw kleding inleveren voor een medemens die in armoede leeft.

Het Dorcas-depot is voorlopig gesloten tot nader bericht in verband met het Corona-virus. Alle Dorcas winkels zijn al enige tijd gesloten en de magazijnen zijn over vol.

Heeft u kleding, schoenen, klein huishoudelijke spullen die u wilt doneren aan Dorcas dan wordt u gevraagd dit indien mogelijk voorlopig thuis op te slaan.  

Zodra het depot weer open kan, zullen we het u laten weten!


Onderstaand algemene informatie over Dorcas


De ingezamelde kleding wordt voor het grootste gedeelte gesorteerd en via de projecten van Dorcas in Oost-Europa en Afrika onder de allerarmsten verspreid. Een deel van de kleding wordt ongesorteerd verkocht, waarbij de opbrengst wordt besteed aan de transportkosten van de rest van de goederen. Kleding die wordt ingeleverd dient schoon en heel te zijn.

Dorcas
Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp die in zeventien landen in Oost=Europa en Afrika 154 projecten ondersteunt.  Dorcas helpt, geïnspireerd door Mattheüs 25, de allerarmsten in de wereld en werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. Tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en gftengevers zijn bij Dorcas betrokken. Meer informatie : www.dorcas.nl of 0228 595900

Dorcas heeft in Nederland meer dan 175 inzameldepots. Bij de depots kunnen kleding en andere hulpgoederen worden ingeleverd. De depots worden gerund door vrijwilligers die opslagruimte en tijd voor Dorcas beschikbaar stellen.

Dorcas depot: Abbenes
Contactpersoon: Mevr. C.R.F.M. Tieleman 
Langerak 47 
2157 PE Abbenes 
T: 06 14904412 
E: corrytieleman@live.nl 
Kledingdepot: ook schoenen, knuffels en kleine spullen. 
Dagelijks geopend (overdag).

Opbellen
E-mail
Info