Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!


Dorpsraad Abbenes betrokken bij Maatschappelijke Raad Schiphol:          wordt sympathisant van de dorpsraad!

Met ingang van 1 juli 2023 zal de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) worden opgericht. Deze Raad biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het beleid van de luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving.

De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit in de omgeving van Schiphol, dus ook van de leefkwaliteit van Abbenes! Aangezien de belangen van de dorpen rondom Schiphol kunnen verschillen, is het belangrijk dat Abbenes zelf ook vertegenwoordigd is.

                                                 Voor de website van de MRS zie hier

Stichting Dorpsraad Abbenes wil voor zover mogelijk betrokken blijven bij de ontwikkelingen van Schiphol en wil zich aanmelden als bewonersorganisatie. Hiervoor heeft de dorpsraad minimaal 50 sympathisanten (vanaf 18 jaar) nodig. Door het formulier via onderstaande link of QR-code in te vullen wordt je sympathisant. Indien u moeite heeft met invullen, kunt u ook een bericht naar info@abbenes.net sturen met uw gegevens.

Hoe meer ingevulde formulieren, hoe meer stemmen!

Klik hier op de link of scan de QR-code en deel a.u.b. dit bericht!Opbellen
E-mail
Info