Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Luchthaven Indelings Besluit wordt gewijzigd: inloopavond op dinsdag 1 november a.s.

Het Luchthaven Indeling Besluit is een algemene maatregel van bestuur waarin beperkingen worden gesteld aan het gebruik van gronden (gebruiks- en bouwmogelijkheden) vanwege veiligheid en geluid in verband met de nabijheid van de luchthaven Schiphol. Deze maatregel heeft dus ook betrekking op Abbenes, aangezien de aanvliegroute van de Kaagbaan hier recht over het dorp is. Daardoor zouden veiligheidsrisico's kunnen ontstaan en geluidsoverlast.

Voor Abbenes gelden al beperkingen met betrekking tot de bouw van woningen. Wat er gewijzigd is, kunt u lezen in het ontwerpbesluit,  maar u bent gewaarschuwd, het is geen makkelijke materie!

Voor mondelingen toelichting kunt u a.s. dinsdag 1 november terecht in het raadhuis van Haarlemmermeer, van 19.30 tot 21.30 uur, waar ook de stukken ter inzage liggen. Ook kunt u met betrekking tot de wijzigingen een zienswijze indienen  tot 21 november, liefst digitaal.


Opbellen
E-mail
Info