Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Dorpsraad nieuws :

 

Dorpsraad stelt vragen aan de gemeente over speelpleintje Greveling.

Dorpsraad Abbenes heeft aan assistent gebiedsmanager van de Haarlemmermeer Zuid een aantal vragen gesteld over het speelpleintje aan de Greveling. Dit speelpleintje is onlangs voorzien van schitterende nieuwe speeltoestellen. Op dit moment is alleen de ondergrond een modderpoel en volgens de fa. Griekspoor, het bedrijf welke de speeltoestellen heeft geplaatst, zal dit zo blijven tot en met het voorjaar. In het voorjaar zal er dan gras gezaaid gaan worden en daarna mag er 8 weken niet op gespeeld worden.

Dorpsraad Abbenes heeft gevraagd of deze informatie correct is en of er geen andere oplossing mogelijk is want zoals het er nu naar uit ziet kan het pleintje 4 a 5 maanden niet gebruikt gaan worden.




Opbellen
E-mail
Info