Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Notulen openbare vergadering Stichting Dorpsraad Abbenes van 18 januari 2018

Hier kunt u de notulen van de laatste openbare vergadering downloaden :