Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Mooie dag voor Heijeherdenking en opening minibieb op woensdag 16 maart

Woensdag 16 maart was er weer de jaarlijkse Heijeherdenking, ter ere van Heijes geboortedag 1 maart 1809, waar ook dit jaar weer de achter-achterkleinzoon van J.P. Heije met zijn vrouw bij aanwezig was: de heer en mevrouw Daniels.


De Oudervereniging en het J.P. Heijefonds hadden ook dit jaar weer een samenzijn in de kerk georganiseerd. Er werd door de directeur van De Tonne, Adriënne van Beinum, in het kort wat over het leven van Jan Pieter Heije verteld. Afwisselend werden er liedjes gezongen door het schoolkoor groep 1 t/m 4 onder leiding van Ds. Berbee, het volwassenenkoor Samen op Weg met dirigent George Germans en groep 5/6.

Zo klonken in de Abbenesser kerk de liedjes van Heije, ruim 150 jaar nadat ze zijn geschreven! De kinderen zongen Er zaten zeven kikkertjes, Tussen Keulen en Parijs, Twee voerlui (beter bekend als Het karretje op de zandweg). Maar de volwassenene zongen voor het eerst het lied Vleugelen, waarvan de eerste regels op de grafsteen van Heije staan:   'Een lied, een lied, uw leven lang!'.  Dat bleek nog een verrassend leuk liedje te zijn! Ook zongen zij, afgewisseld met gedichten van Heije door kinderen voorgedragen, Ferme jongens stoere knapen, In het groene dal, in het stille dal en 'Abbenes'. Op dit lied is jaren geleden een vierstemmig melodie gemaakt door Ger Hovius en die vertolking werd door het koor heel mooi gezongen. Fijn dat mevrouw Hovius uit Gouda was gekomen om dit te horen.

Tot slot zong groep 5/6 nog de Zilvervloot, een lied dat nu nog steeds in voetbalstadions klinkt. De mensen in de kerk konden uiteraard meezingen.

Daarna ging de tocht naar het graf van J.P. Heije, waar narcissen werden neergezet. Op het graf lag tot ieders verrassing geld in de vorm van een kruis. Welke mysterieuze gever heeft dat daar neergelegd??? Het geld zal worden gestort op rekening van het Heijefonds, waaruit ieder jaar de viering van de Heijedag wordt betaald. Dank voor deze leuke gift!
En dan stond er nog iets op het programma: de opening van de minibieb. Een steeds bekender fenomeen en nu ook bij De Tonne in Abbenes aanwezig. De Tonne heeft een mooie bibliotheek binnen, maar deze is áltijd toegankelijk. De Oudervereniging heeft deze minibieb kunnen realiseren met een donatie uit het Meerlandenfonds en zich ingespannen om die op tijd gereed te hebben, omdat deze minibieb zo mooi aansluit bij het gedachtegoed van Jan Pieter Heije, die al een bibliotheek oprichtte voor de Abbenesser jeugd en ook voor de volwassenen. De opening werd verricht door de heer Daniels. De minibieb ziet er uitnodigend uit, u kunt boeken lenen, maar ook boeken erin zetten. Het aanbod is voor jong en oud, dus maak er gebruik van!

 


Na afloop kregen alle kinderen de gebruikelijke krentenbol en chocolademelk, dit jaar om mee te nemen naar huis in een mooi pakketje met afbeelding van Heije erbij. Onderstaand nog een gedichtje dat is voorgelezen:

In Mei

Dan leggen alle vogeltjes een ei!

En waar ze zitten te broeien

Daar zullen we niet meer stoeien

In Mei

Dan kruipt een heel klein vogeltje door 't ei!

Wie zou het willen deren?

Het heeft geen eens nog veren?

In Mei

Dan leggen alle vogeltjes een ei!

En wie die beestjes zal hinderen

Zijn wel hele boze kinderen!

Opbellen
E-mail
Info