Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Herdenking geboortedag Jan Pieter Heije

Als je er over nadenkt, is het wel heel bijzonder: na ruim 200 jaar wordt in het kleine Abbenes nog steeds 'de weldoener van Abbenes' door de schoolkinderen herdacht.

Ook dit jaar liepen de kinderen van basisschool de Tonne en kinderopvang Babino in een prachtige lentezon met een narcis in de hand naar het graf van Jan Pieter Heije in de, hoe kan het anders, Dr. Heijelaan. Voor de derde keer op rij waren de heer en mevrouw Daniëls uit Duitsland naar deze herdenking gekomen. De heer Daniëls, achter-achterkleinzoon van Heije, ontdekte enkele jaren geleden via het internet dat  over-overgrootvader nog steeds werd herdacht en komt sindsdien voor deze gelegenheid naar Abbenes.

Wie was Jan Pieter Heije? Voor diegenen die dat niet of niet helemaal weten, even een korte impressie:

Meer dan 200 jaar geleden, op 1 maart 1809, werd Jan Pieter (J.P.) Heije geboren in Amsterdam. Hij werkte in Amsterdam als dokter, maar was daarnaast ook schrijver. Hij trouwde op 14 november 1850 met Maria van Voorst. Ze kregen een dochter, Sophia. Zijn schoonvader had land in de Haarlemmermeer, waar J.P. Heije toezicht moest houden. Zo kwam hij in Abbenes terecht.

Het ware zware tijden voor de mensen in Abbenes: in het zuiden van de Haarlemmermeer was het nog een blubberboel,  ze moesten heel hard werken, hadden slechte tochtige huizen, meer krotten eigenlijk. Jan Pieter Heije trok zich het lot aan van deze arme mensen in Abbenes. In een oude schuur kregen de kinderen van Abbenes les van meester Boekel, zie onderstaand wat in de gemeenteraad van 1859 werd verteld:

Jan Pieter Heije schonk grond om een school te bouwen, waardoor de kinderen beter onderwijs kregen. Ook schonk hij een stuk grond voor de kerk, beiden stonden naast elkaar aan de Hoofdweg.

Maar Heije was ook landelijk bekend door zijn gedichten en liedjes: 'Er zaten zeven kikkertjes',  'Het karretje op de zandweg' en  'Zie de maan schijnt door de bomen'. Het lied 'De Zilvervloot werd door André Rieu verwerkt in de Kroningswals in 2013, toen Willem Alexander koning werd.

Jan Pieter Heije is naar zijn uitdrukkelijke wens in Abbenes begraven. Zijn graftombe is een gemeentelijk monument, dat nog jaarlijks op zijn geboortedag wordt bezocht door de schoolkinderen van Abbenes.  Zij krijgen dan chocolademelk en een krentenbol.
Bij het graf aangekomen werden er volgens de jarenlange traditie door de kinderen narcissen neergelegd en enkele van Heijes liederen gezongen.Op deze herdenking van Jan Pieter Heije is door de gemeente Haarlemmermeer een boom beplant, een Amerikaanse paardenkastanje, op het grasveld vlakbij de school, waar ook de Willem Alexander boom staat. Leuk dat er ook 3 vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig waren. De kinderen van de school mochten helpen de boom in te graven en dat liet men zich geen 2x zeggen......er ontstond zelfs een berg rondom de boom. Daarna ging het richting school, waar buiten in het zonnetje van de welverdiende chocomel en krentenbol werd genoten.

Opbellen
E-mail
Info