Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Nieuwsblad Haarlemmermeer publiceert nog

twee artikelen Heije herdenking


In het Nieuwsblad Haarlemmermeer stond 18 maart j.l. op de voorpagina al een mooi artikel van de Heije herdenking d.d. 11 maart, waarbij ook een Gedenkbord voor meester Pieter Boekel werd onthuld. Deze week verschenen er nogmaals twee artikelen, te weten een interview met acteur Fred Rosenhart, die de rol van Jan Pieter Heije speelde en een met de heer Daniels, de achter-achterkleinzoon (niet een neef dus) van Jan Pieter Heije, die met zijn echtgenote de Heije herdenking bijwoonde.Opbellen
E-mail
Info