Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Maandag 18 december 2023 informatieavond inzake regiobos Abbenes

Als het goed is, hebben alle inwoners van Abbenes een brief ontvangen over een aan te leggen bos in Abbenes en de informatieavond die daarover wordt georganiseerd.

In 2021 informeerde Abbenes.net u al dat de dorpsraad onaangenaam verrast was door een bericht in het Haarlems Dagblad dat er een bos zou komen. Geen dorpsbos zoals in de Omgevingsvisie van de Haarlemmermeer staat maar een regiobos ter compensatie van de woningbouw in Lisserbroek en Getsewoud en dus ook bedoeld voor deze kernen.

In het voorjaar heeft de gemeente aan de dorpsraad voorlichting gegeven over het plan en de opzet van het regiobos. Inspraak of een zienswijze was niet meer mogelijk, er was al subsidie voor aangevraagd, het bos c.q. park staat ingetekend op gemeentegrond achter het voetbalveld en kan zodoende snel gerealiseerd worden.

Woningbouw

De dorpsraad ziet nadelen aan dit regiobos. Uit de dorpsenquête is gebleken dat de Abbenessers graag (kleinschalige) woningbouw in Abbenes willen, maar in het dorp zelf zijn er zoveel beperkingen door de indeling van de geluidszone van Schiphol dat dit zo goed als onmogelijk is. De locatie waar het bos is gepland valt buiten die geluidszone en daar zou dus de zo gewenste woningbouw kunnen plaats vinden, die voor de leefbaarheid van het dorp van groot belang is. 

Verkeer

Voorts bleek uit deze dorpsenquête dat er door de inwoners al veel hinder van verkeersstromen door en langs Abbenes wordt ondervonden. De gemeente is van plan, wellicht al in 2024, het bos te realiseren. Hoe komen bezoekers van het bos dan ter plaatse? Door Abbenes uiteraard! Er is maar één toegangsweg daar naartoe dus wat gaat dat voor Abbenes betekenen voor wat betreft de verkeersstroom?

Overlast

Abbenes heeft nu al regelmatig overlast van jongeren op scooters uit de omgeving die op afgelegen plaatsen rondom Abbenes rondhangen en daar overlast en rommel veroorzaken, zoals bij het spoor. Zo'n afgelegen bos/park met zitgelegenheid nodigt hiertoe uit. Ook dat is een bezwaar tegen de komst van het bos wat een ideale locatie is voor zo'n hangplek.

Belangrijk

Wegen deze punten op tegen een groenvoorziening in Abbenes waar de inwoners uiteraard ook  gebruik van kunnen maken? Die afweging moet u zelf nemen. Maar laat wel aan de gemeente merken dat het de inwoners van Abbenes wel degelijk interesseert wat er in uw buurt gebeurt en laat uw stem horen op de informatieavond maandagavond in het dorpshuis. Aanvang 19.30 uur.Opbellen
E-mail
Info