Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Na de oproep van gemeente in november nu namen van bruggen bekend

In november 2019 deed de gemeente een oproep om namen in te sturen voor vijf bruggen over de Hoofdvaart, die nog naamloos zouden zijn. De dorpsraad is daarop direct in de pen geklommen, want de brug bij de Dr. Heijelaan heet al járen Dr. Heijebrug.


Het comité van de jaarlijkse Heije-herdenking had voor de herdenking van 2020 op 25 maart a.s. bedacht dat het een mooi idee zou zijn als de naamonthulling van de brug kon plaats vinden tijdens die herdenking, waarbij ook altijd de school betrokken is, omdat de achter-achterkleinzoon van Heije dan aanwezig zou zijn. Dankzij medewerking van de gemeente kon dit speciaal voor de Heijebrug, eerder dan gepland, worden gerealiseerd. We spreken in de verleden tijd, want het coronavirus heeft een dikke streep door dit evenement gehaald.

Van de gemeente ontvingen wij een schrijven, wat de beslissing van de straatnamencommissie is geworden omtrent de namen van de bruggen. De namen van de vijf bruggen zijn vermeld met een motivatie van de keuze.

Door te klikken op de brief van de gemeente, kunt u dit lezen.


Opbellen
E-mail
Info