Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Nog steeds ratten in de Maria Margaretalaan in Abbenes

In de openbare dorpsraadvergadering op 7 februari j.l. werd duidelijk dat de bewoners in de Maria Margaretalaan werden geteisterd door een rattenplaag en dan met name het eerste blok vanaf de kerk. De ratten drongen zelfs in de huizen door.

Op deze vergadering waren ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig en deze nijpende situatie werd meteen voorgelegd. De gemeente beloofde actie te ondernemen en heeft dat ook snel gedaan. Op verzoek van de dorpsraad gaf de gemeente de volgende toelichting:

Naar aanleiding van de jaarvergadering heeft de gemeente het volgende ondernomen:

 • Wij hebben het MOB systeem doorgespit betreffende meldingen over ratten in de Maria Margaretalaan.
 • Gesprek gehad met de twee ongediertebestrijders van de Meerlanden betreffende Maria Margaretalaan.
 • Probleem in beeld gebracht.
 • Ongediertebestrijders van de Meerlanden hebben naar aanleiding daarvan een conceptbrief opgesteld.
 • De brief besproken met Ymere.
 • Betreffende bewoners hebben daarna deze brief ontvangen. Voor de brief, klik hier

 Er zijn een paar hoofdzaken die er spelen:

 • Bij diverse woningen is altijd eten aanwezig: Bron ongediertebestrijders van de Meerlanden (trekt ratten aan).
 • Op grond van Ymere zijn afvoeren stuk: Bron ongediertebestrijders van de Meerlanden.
 • Door roken is duidelijk geworden dat het probleem niet bij de gemeente ligt maar bij de bewoners zelf. Dit weten de bewoners ook. Bron ongediertebestrijders van de Meerlanden.

 Bewoners:

 • Etensresten is de bron van het probleem.
 • Het weghalen van eten moeten de bewoners zelf doen.
 • Doe je dat niet dan blijf je ratten houden.
 • Dit is aan de bewoners uitgelegd door ongediertebestrijders van de Meerlanden. Dit wordt ook uitgelegd in de brief.

Ymere:

 • Ymere heeft aangegeven dat ze de werkzaamheden gaan aanmelden (programmeren).
 • Een klein deel van het probleem is dan opgelost.

Gemeente:

 • Hiernaast loopt een proces dat wij aan het onderzoeken zijn of we het bestaande riool kunnen vergroten.
 • Het Ingenieursbureau heeft deze opdracht in 2019 ontvangen.
 • Het komend jaar wordt duidelijk of dat technisch kan of niet.       
 •                                                  
  De gemeente wijst op grond van de bevindingen van de Meerlanden de bewoners zelf als schuldige aan. Maar tegelijkertijd wordt ook vermeld dat er bij de huizen van Ymere afvoeren stuk zijn. De bewoners wijzen er ook op dat in de weg regelmatig zgn. 'sinkholes' ontstaan, wat erop kan wijzen dat het hoofdriool in de weg ook niet deugdelijk is. Uit bovenstaande uitleg van de gemeente blijkt niet dat dit is onderzocht, wel dat gekeken gaat worden of het bestaande riool kan worden vervangen.  Eind maart is er door de gemeente wederom een inventarisatie aangevraagd bij de Meerlanden. De dorpsraad heeft geïnformeerd hoe het daarmee staat, want die inventarisatie lijkt nog niet te hebben plaats gevonden, evenals dat Ymere nog geen reparaties heeft uitgevoerd.
Opbellen
E-mail
Info