Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Regio Nieuws : 

Vervoersdienst Auto Mobiel zoekt nog vrijwilligers én gebruikers uit Abbenes en omgeving

Hun motto is: mobiel met behulp van anderen! En dat is een  mooi streven.

AutoMobiel is voor ouderen en minder mobiele inwoners die zelf geen vervoer hebben dé oplossing. Naar een ontmoetingsactiviteit, een doktersbezoek, op visite gaan of er gewoon even uit. Geselecteerde vrijwillige chauffeurs brengen en halen u met hun eigen auto van deur tot deur en lopen indien gewenst met u mee. Dit initiatief is een samenwerking tussen diverse Meer voor Elkaar partners waaronder gemeente Haarlemmermeer.

Word lid van AutoMobiel voor € 15,- per jaar, vervolgens kunt u onbeperkt vervoer aanvragen door tussen 09.00 - 21.00 uur te bellen naar Servicepunt Thuiswonen. Die kijken naar beschikbaarheid en plannen uw persoonlijke vervoer. U betaalt contant aan de chauffeur € 0,30 per kilometer.


Plannen voor uitbreiding banenstelsel Schiphol

Hieronder volgt een persbericht van diverse organisaties die zich bezighouden met omgeving Schiphol, met dank aan Maarten den Ouden voor de informatie:

Persbericht 20 december 2019

Schiphol komt weer met groeiplan, maar moet juist krimpen

Schiphol wil weer eens uitbreiden, dit keer met een tweede Kaagbaan en een parallelle Polderbaan. Daardoor zou de hinder afnemen, want de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan worden dan banen voor extreme weersomstandigheden. Maar het streven naar ruimte voor 650 duizend vliegbewegingen belooft alleen maar meer ellende. De hinderberekeningen van bureau to70 voldoen niet. Groei betekent een toename van het verkeer op alle banen tot 40%. De bewoners tot 40 km in de omtrek van Schiphol krijgen zo nog veel meer luchtverkeer over zich heen. Hun hinder wordt niet minder, maar juist veel groter. Meer vliegverkeer betekent minder rustmomenten en continu herrie.

Bovendien zal de uitstoot van CO 2, stikstof en ultrafijnstof blijven toenemen. Ieders gezondheid staat op het spel!

De bevolking heeft zich met twee derde meerderheid tegen groei van de luchtvaart uitgesproken. De bewoners- en milieuorganisaties rond de luchthaven dringen erop aan dat Schiphol zijn capaciteit beperkt tot het economisch belangrijke netwerk. Dit omvat minder dan 65% van de huidige 500 duizend vluchten. Er is bij krimp naar 400.000 vliegbewegingen in 2030 geen gevaar voor dit netwerk. Er is zelfs meer dan genoeg reservecapaciteit om de economische bereikbaarheid van Nederland decennialang te versterken en de traditionele zonvakantievluchten te blijven accommoderen.

De luchtvaartsector zou dan ook halvering van de CO 2-uitstoot in 2030 kunnen verwezenlijken. Dat is het soort klimaatplan waar Nederland behoefte aan heeft. Schiphol kan daarbij met minder baancapaciteit toe in plaats van te streven naar meer. Verlies aan werkgelegenheid zal dat ook niet opleveren, want de regio Amsterdam is de banenmotor en niet Schiphol, zo toont onderzoek aan.

Matt Poelmans, Bewonersdelegatie Omgevingsraad Schiphol

Sijas Akkerman, Milieufederatie Noord-Holland

Hans Buurma, Werkgroep Toekomst Luchtvaart

Michiel Visser, Landelijk Burgerberaad Luchtvaart

Door hier te klikken vindt u een artikel uit het Leids Dagblad hierover

Door hier te klikken vindt u het Onderzoeken banenstelselvarianten Schiphol

Actie spoedoverleg ORS

De Omgevingsraad Schiphol vindt dit reden voor een spoedoverleg dat in januari 2020 zal gaan plaatsvinden. Daarbij komende volgende punten aan de orde:

Begin januari 2020 komen de kiesmannen van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) voor spoedoverleg bijeen. Aanleiding zijn vier recente ontwikkelingen in de luchtvaartdiscussie.

1.      Dat is allereerst het tussenadvies over de evaluatie van de ORS. Daarin schetst voorzitter Pieter van Geel een aantal varianten voor de nieuwe zittingsperiode van dit overlegorgaan die op 1 juli volgend jaar ingaat. Versterking van de besluitvaardigheid en meer openheid in de relatie met de achterbanorganisaties staan voor de bewonersdelegatie daarbij centraal. De nieuwe opzet moet duidelijk zijn voordat er nieuwe verkiezingen kunnen worden gehouden. De ORS-bewonersdelegatie komt met concrete voorstellen voor die nieuwe opzet.
2.      Ten tweede is in de laatste vergadering van de Klankbordgroep Luchtvaartnota een rapport gepresenteerd over wat eufemistisch heet een ‘Herconfiguratie van het banenstelsel Schiphol’. Dat is een ander woord voor uitbreiding van de huidige 5 (eigenlijk 6) met 2 banen. Het is een rapport in opdracht van Schiphol om te laten zien hoe verschillende varianten van het banenstelsel en baangebruik scoren op de factoren capaciteit en hinderbeperking. De bewonersdelegatie heeft in die vergadering geëist dat er ook een krimpvariant wordt uitgerekend om die op dezelfde manier te vergelijken met de groeivarianten. De bewonersdelegatie heeft immers bij herhaling aangetoond dat groei überhaupt niet nodig, en bovendien op de huidige locatie ook helemaal niet mogelijk is.
3.      Ten derde heeft het ministerie van IenW een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd over een Landelijke aanpak Meten en Berekenen Vliegtuiggeluid. Dat is met inbreng van deskundigen opgesteld, maar van participatie door de direct belanghebbenden is geen sprake geweest. Bovendien is de uitkomst (het is lastige materie en er is nog veel onderzoek nodig) uiterst teleurstellend. Een gemiste kans omdat een degelijk meetsysteem een absolute voorwaarde is voor herstel van het geschonden vertrouwen in de berekeningen uit het Milieueffectrapport (MER) Schiphol. De bewonersorganisaties gaan de eigen plannen voor een fijnmazig meetsysteem zelf verder uitwerken.
4.      Ten slotte heeft Schiphol deze week de plannen voor Groot baanonderhoud in 2020 gepresenteerd. Daaruit blijkt opnieuw dat groot onderhoud het reguliere baangebruik in feite uitholt. Het komt erop neer dat de vierde-baanregel met beroep op de uitzonderingsgronden de helft van het jaar buiten werking wordt gesteld: een wel heel wrange invulling van het gezegde dat de uitzondering de regel bevestigt. Vandaar dat de ORS-bewonersdelegatie van de minister eist dat er een einde komt aan deze al jaren durende wetteloosheid door vaststelling van het Luchtverkeersbesluit Schiphol.

Hoewel onduidelijk blijft wanneer de Luchtvaartnota klaar is, verdraagt de interne discussie bij de omwonenden geen langer uitstel.


Opbellen
E-mail
Info