Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

 

UITGAANSDAG ABBENES & DE KAAG EN BUITENKAAG: dinsdag 4 JUNI 2019

Graag willen wij u uitnodigen voor de Senioren Uitgaansdag van de Kaag, Buitenkaag en Abbenes.  Een boottochtje met de “Koningin Juliana” kan als u 67 jaar of ouder bent, weduwnaar c.q. weduwe, en de senioren die verhuisd zijn naar een andere woonplaats zijn ook hartelijk welkom.

Dit jaar gaan we weer met de “Koningin Juliana” van rederij Van der Meer. We hebben een mooie route uitgezocht en dit jaar gaat het iets anders als andere jaren. We gaan het diner om 12.00 uur gebruiken op een ander locatie en daar hebben we ook nog een activiteit. Om 15.30 uur gaan we weer met de boot richting huis, onderweg de verloting en “avond boterham” en hopen dan om 19.00 weer op de Kaag te zijn.

Waar de reis heen gaat blijft nog even een verrassing!!

Dit alles gaat gebeuren op dinsdag 4 juni 2019. Om 9.00 uur zal de boot vertrekken vanaf Restaurant “Kaagzicht”. U wordt verzocht om 08.45 uur aanwezig te zijn.

 In Abbenes zal de Kim-bus om 08.30 uur klaar staan op het kerkplein om de deelnemers die niet met eigen vervoer gaan te vervoeren naar de Buitenkaag.

Heeft u nog vragen over deelname dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

U kunt zich opgeven tijdens de collecteronde die zal plaats vinden in de maand mei of door onderstaan strookje in te leveren (als u de collectant gemist heeft) bij genoemde personen of in “De Stal”op de Binnenkaag. Geeft u zich wel op vóór 20 mei anders is het misschien vol!

De eigen bijdrage van deze dag is € 35,- per persoon ( de werkelijke kosten zijn het dubbele)

U moet uw bijdrage tegelijk betalen met uw aanmelding anders bent u niet verzekerd dat u mee kunt. Op de boot afrekenen kan niet meer.

Deze uitgaansdag kan mede plaatsvinden door steun van sponsors en de inwoners van Abbenes, De Kaag en Buitenkaag. Bij voorbaat willen wij een ieder die ons steunt in de kosten om de senioren een onvergetelijke dag te bezorgen, heel hartelijk bedanken.

Alle deelnemers tot dinsdag 4 juni 2019.( schrijf het in de agenda en op de kalender)

Met vriendelijke groet,

Seniorencommissie Uitgaansdag Abbenes & De Kaag en Buitenkaag


Contactpersonen voor De Kaag en Buitenkaag

Maup Honcoop Zweilandstraat 19 Buitenkaag tel: 0252-544598

Adriaan Tieleman bij “de Stal”op de Binnenkaag

Voor Abbennes

Henk en Jannette de Ruiter Hoofdweg 1481 Abbenes tel: 0252-545103

                                                                                 Mobiel: 06-54335484

Monique van Reeuwijk                                       Mobiel: 06-21986877

Esther Kranenburg                                              Mobiel: 06-17900761

Els de Ruiter                                                         Mobiel: 06-47690859

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik ga mee met de senioren uitgaansdag op dinsdag 4 juni 2019

___________________________________________________________

Naam:

Adres:

Woonplaats:                                                             tel:

Opbellen
E-mail
Info