Welkom bij  dorpswebsite Abbenes.net!!

Sinterklaas en zijn Pieten doneren aan goede doelen in Abbenes

Zeg je Sinterklaas, dan denk je: cadeautjes! En dat hebben de Sint en zijn Zwarte Pieten die in december de kindertjes in en rondom Abbenes bezochten, méér dan waar gemaakt!

Vorige jaren doneerde dit geweldige team de opbrengst ook al aan bijvoorbeeld de OEV voor een nieuwe muziekinstallatie, Samenloop voor Hoop van het KWF en de 50+ Soos, die van dat geld haar bezoekers op een heerlijke Paasbrunch en Kerstdiner trakteerden.

Ook dit jaar zocht het team onder leiding van Astrid van der Luit weer een aantal goede doelen in Abbenes uit, die verblijd werden met een hele mooi donatie.

Heijefonds

Zo belde al een hele blije penningmeester van het Heijefonds op: het fonds had een prachtig bedrag van de Sint en Pieten ontvangen, het stond al op de rekening! Het Heijefonds bekostigt ieder jaar de Heijeherdenking, waarbij de kinderen in maart naar het graf van de weldoener van Abbenes, Jan Pieter Heije, gaan. Daar worden narcissen gelegd, liedjes gezongen en de kinderen krijgen chocolademelk en een krentenbol. In de statuten van de Stichting Dr. J.P. Heijefonds staat dat alléén de rente uit het fonds hiervoor gebruikt mag worden. Wie had meer dan 100 jaar geleden kunnen voorzien dat die rente tot het nulpunt zou dalen? Het Heijefonds is daarom ook heel blij en dankbaar dat dankzij de Sint en zijn Zwarte Pieten, ook weldoeners, zij nu weer enkele jaren deze herdenking kunnen bekostigen en deze historische traditie niet verloren zal gaan!

Hobbyclub

De hobbyclub was de volgende gelukkige. De hobbyclub, die op dinsdagavond met de kinderen de leukste creaties maakt (als u facebook heeft, kijk dan eens op hobbyclub voor de jeugd), waarbij de kinderen slechts een minimale bijdrage hoeven te betalen van € 0,50 per keer, is ook super blij! Ze zijn het geld al aan het besteden: een lintzaag en figuurzaagmachine zijn al aangeschaft. Daarnaast staan ook nog een aantal nieuwe handzagen op het verlanglijstje. Namens de gehele hobbyclub, leiding en natuurlijk de kinderen, héél hartelijk dank voor deze mooie donatie!

St. Vrienden van de dorpskerk

De dorpskerk, het aanzien van Abbenes, heeft sinds het stoppen van de rommelmarkt een fors begrotingstekort. Men probeert dit tekort aan financiële middelen met allerlei acties op te vullen, maar dat valt vooralsnog niet mee. Het onderhoud aan zo'n oude kerk is duur  en dit kerkje is zo beeldbepalend voor het dorp, dat het niet alleen de kerkbezoekers maar alle inwoners van Abbenes raakt. Daarom heeft men  'Vrienden van de dorpskerk' opgericht waaraan goedwillende Abbenessers een donatie kunnen doen. Hoe welkom was dan deze donatie van de het Sintteam! Voor de komende periode staan weer een aantal forse onderhoudswerkzaamheden aan de kerk op de planning. Zo heeft de Monumentenwacht enkele gebreken in het dak ontdekt, die gerepareerd moeten worden. Een kostbare aangelegenheid, waarbij deze donatie goed gebruikt kan worden. Hartelijk dank aan deze Spaans/Abbenesser Sint en zijn Pieten!

Kerkkoor

Als er iemand verrast was een donatie te ontvangen, dan was het wel het kerkkoor 'Samen op Weg' van Abbenes. Het kerkkoor heeft net zoals meer verenigingen, te kampen met een teruglopend ledenaantal. Maar de kosten voor een dirigent en andere vaste kosten lopen door. De leden van het koor oefenen trouw iedere week, maar dat wil je ook graag naar buiten brengen. Onderstaand bericht ontvingen wij van het koor:

Beste Dorpsgenoten,

Wat een verrassing dat wij verblijdt werden met een donatie van de Sinterklaasactie. 

Ook het Kerkkoor "Samen Op Weg" kent haar financiële zorgen. De euro's komen goed van pas omdat wij 28 november 2020 een Koor-en Samenzang willen organiseren in onze dorpskerk alhier. Hoe mooi is het als wij die avond kunnen verwarmen met een extra instrument, bijv. een fluit o.i.d.

Op de Koor- en Samenzangavond treden de kerkkoren "De Lofstem" uit Sassenheim en "Samen Op Weg" op en natuurlijk is er samenzang.

Wij houden u op de hoogte!!! 

Hartelijk dank namens het kerkkoor "Samen Op Weg"

Mooiste geschenk

De Sint, de Zwarte Pieten en hun begeleiding, een team van zeker 10 personen waarvan het grootste deel niet aan Abbenes is verbonden,  zijn eind november en begin december avonden, middagen en weekenden op pad om zoveel mogelijk kinderen te bezoeken. Ook brengen zij een bezoek aan Het Praatpunt in Abbenes en bezorgen daar de kinderen, maar ook ouders en grootouders, een hele leuke middag. Het is fantastisch dat zij hun vrije tijd hiervoor opofferen en dit belangeloos doen. Dit jaar maakten zij vier organisaties in Abbenes heel blij met een mooi geldbedrag. Zij vinden het uiteraard fijn als het geld goed terecht komt. En dat kwam het absoluut, heel hartelijk dank!

Maar het bijzonderste bezoek dat de Sint en Pieten dit jaar hebben mogen brengen, was een bezoek aan het hospice, waar een gezin graag met elkaar nog eenmaal een echt sinterklaasfeest wilde vieren. Het mooiste geschenk dat je iemand kunt geven. 
Opbellen
E-mail
Info